Homepage > Competitions > Hrvatsko katoličko sveučilište dodjeljuje 15 stipendija

Baza natječaja

Hrvatsko katoličko sveučilište dodjeljuje 15 stipendija

Deadline: 24.02.2017.

Scholarship administrator: Hrvatsko katoličko sveučilište
Level: undergraduate, postgraduate, doctoral, profesionalno usavrsavanje
Field of study: Medicine and Health, Social Sciences, Humanities
Place of study: Croatia

 

Hrvatsko katoličko sveučilište dodjeljuje petnaest (15) stipendija za akademsku godinu 2016./2017. i to deset (10) stipendija iz osiguranih novčanih sredstava donacijom Marka Franovića i pet (5) iz osiguranih novčanih sredstava Sveučilišta planiranih Programom rada i Financijskim planom za 2017.

Sveučilište raspisuje ovaj Natječaj za dodjelu petnaest (15) stipendija u sljedećim kategorijama:
 

 • Kategorija A (za izvrsnost postignutoga uspjeha tijekom studija – šest (6) stipendija
   
 • Kategorija B (za studente slabijeg socioekonomskoga statusa) — pet (5) stipendija      
   
 • Kategorija C (za studente s invaliditetom) — dvije (2) stipendije              
   
 • Kategorija D (za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi)   — dvije (2) stipendije
   

Glavni uvjeti:

 • Osoba mora biti redoviti student Sveučilišta
 • Osoba mora imati hrvatsko državljanstvo

Novčani iznos stipendija

Stipendija se isplaćuje u utvrđenome iznosu od 1.000,00 kn mjesečno godinu dana na IBAN žiro-računa korisnika stipendije, u tekućoj akademskoj godini 2016./2017. (od 1. prosinca do 30. rujna) do 15. u mjesecu na osnovu osiguranih novčanih sredstava, te potpisanoga Ugovora između Sveučilišta i studenta za akademsku godinu.

Prijave na Natječaj

Prijave na Natječaj podnose se putem Službe za studentska pitanja na Obrascu prijave uz tražene dokaze o ispunjavanju uvjeta i Izjave o suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe Natječaja. Obrazac i Izjava preuzimaju se u Službi za studentska pitanja.

Nevaljane i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Više infomacija o uvjetima na linku.

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu