Homepage > Scholarships > Institution profiles > The National Foundation for Science, Higher Educat ...

Predstavljamo

The National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia

This foundation supports scientific and technological programs relating to higher-education. (Croatian text only)

Nacionalnu zakladu za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj osnovao je Hrvatski Sabor izglasavanjem posebnog Zakona na Saborskoj sjednici 21. prosinca 2001.

Zaklada je osnovana sa svrhom promocije znanosti, visokog školstva i tehnologijskog razvoja u Republici Hrvatskoj s temeljnim ciljem osiguravanja gospodarskog razvoja i poticanja zapošljavanja.

Zaklada osigurava potporu znanstvenih, visoko-obrazovnih i tehnologijskih programa i projekata te poticanje međunarodne suradnje na području visokoga školstva. Potpora uključuje i pomoć u realizaciji znanstvenih programa od posebnog interesa u području fundamentalnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja.

Zaklada posebice financira programe visokog obrazovanja, koji će rezultirati inovacijama i patentima, te programe visokog obrazovanja, znanosti i tehnologijskog razvoja, dodjeljuje školarine nadarenim studentima (diplomantima i poslijediplomantima), posebno mlađim i istaknutim znanstvenicima i stručnjacima u gospodarstvu i znanstvenim i visokoškolskim ustanovama Republike Hrvatske.

Upravni odbor Nacionalne zaklade za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH (NZZ) tijekom 2004. godine pokrenuo je šest programa, unutar kojih su dodijeljena sredstva za različite projekte. Tri programa (Uspostavljanje programa doktorskih studija, Izgradnja institucijskih mehanizama za unaprjeđenje kvalitete i Uspostavljanje programa združenih studija) objedinjeni su pod zajedničkim programom Potpore reformi visokog obrazovanja, dok su preostala tri programa (Gost, Senior i Postdoc) zajednički nazvana program "Priljev mozgova". Programi su pokrenuti na temelju Strateškog plana 2004-2008.

Više o Zakladi možete saznati na www.nzz.hr.

Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
Contact person: Ivan Šuljić
Tel: 051/406-583
Tel: 051/406-587, 051/406-583
Fax: 051/406-585
URL: http://www.nzz.hr
E-mail: nzz@nzz.hr

Related scholarships:
NZZ Installation Grants
Stipendije za doktorande
Program Priljev mozgova - Postdoc
Stipendije za doktorande
(HRZZ Installation Grants
Program Priljev mozgova - Postdoc
EMBO potpora za uspostavu laboratorija
Stipendije za doktorande
Nagrada Znanost
HRZZ Installation Grants
NZZ Installation Grants
EMBO Installation Grants
Science award
Fellowships for doctoral students
Program me Brain Gain - Postdoc

 

 

Visit www.ceu.hu