Početna stranica > Korisne rubrike > Newsletter

Newsletter

Prijave na Newsletter

Newsletter je usluga koja omogućava svim korisnicima portala da budu informirani putem e-maila o vijestima, aktivnostima, događanjima i aktualnostima od strane IRO-a.

 

 

Posjeti www.ceu.hu