Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Hrvatske školske zaklade

Baza natječaja

Stipendija Hrvatske školske zaklade

Rok za prijavu: 15.05.2008.

Kontakt institucija: Hrvatska školska zaklada
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Bosna i Hercegovina, Hrvatska

 

Stipendije Hrvatske školske zaklade

Prvenstvena svrha Hrvatske školske zaklade je priprema pojedinaca za pomaganje pri pružanju neophodnog vodstva potrebnog za poboljšanje gospodarskog, političkog i kulturnog razvitka Hrvatske pri prelasku u slijedeće stoljeće. Hrvatska školska zaklada će dodijeliti financijsku pomoć samo visoko kvalificiranim maturantima srednjih škola iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine radi pohadjanja visoke škole ili fakulteta u Hrvatskoj. Ona također omogućuje da se student koristi financijskom pomoći radi dobivanja obrazovanja koje će mu omogućiti izvršavanje ove važne zadaće kao budućeg vođe.

Zaklada je za 4 školske godine na fakultetima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.

Izabiramo studente koji su završili srednju školu sa odličnim rezultatima i kojima stvarno treba financijska pomoć.

Ne primamo/pomažemo studentima koji su već upisani u fakultet bilo u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini ili u drugim zemljama.

Izbor primatelja stipendija:
Putem informacija objavljenih u hrvatskim publikacijama te elektronskim i ostalim medijima, učenici završnih razreda srednjih škola savjetuju se na podnošenje molbe Hrvatskoj školskoj zakladi. Izvršni odbor Hrvatske školske zaklade prima, cijeni i preporučuje što će se poduzeti temeljem široko postavljenih kriterija kao sto su:

 • prosjek ocjena,
 • opis završenih predmeta,
 • ime odabrane visoke škole ili fakulteta te akademsko područje studija,
 • starost braće i sestara,
 • zanimanje roditelja,
 • prebivalište,
 • te preporuka od strane škole, crkve i/ili civilnih vlasti.
 • Dodatni zahtjevi navedeni su u ovom Vodicu

Ograničenja stipendije:

Nijedan student ne može dobivati stipendiju dulje od četiri godine. Puna godišnja stipendija za studenta iz seoskog podrucja iznosi 1.200 US dolara, 600 dolara doznačuje se svakog polugodišta. Student koji zivi u gradskom području i polazi visoku školu/fakultet u tom području dobiti ce $600 USD po akademskoj godini, $300 USD se doznačuje svakog polugodišta.

Obveze studenta:

Hrvatska školska zaklada dodjeljuje posebne obveze svakom primatelju. Nepridržavanje svih obveza dovesti će do brisanja molbe. Obveze uključuju:

 • Student mora dostaviti dokaz o upisu na priznatu visoku školu ili fakultet u Hrvatskoj. Dokaz mora biti u obliku obrasca pisanog od strane te institucije.
 • Svaki student mora dostaviti ovjerenu kopiju svojih ocjena na polugodištu, koja sadrži nazive kolegija i ocjenu dobivenu u svakome od njih. Student mora takodjer dostaviti Hrvatskoj školskoj zakladi ovjerenu kopiju prijepisa završnih ocjena unutar 30 dana nakon završetka svakog polugodišta.
 • Svaki student mora dostaviti dokaz da je otslušao i položio sve ispite potrebne za upis u slijedeću školsku godinu unutar redovitog roka.
 • Student mora obavijestiti HSZ svaki put kad ne uspije položiti ispit u više od dva izlaska, dajući pisano pojašnjenje te plan za popravljanje situacije.
 • Student mora dovrsiti studije bez ponavljanja godine.
 • Do listopada tekuce godine student mora predočiti potvrdu o upisu, izdatu od strane sveučilista koje pohadja.
 • Student se neće smatrati uključenim u program Hrvatske školske zaklade ukoliko je broj kolegija koje je upisao manji od broja kolegija koji fakultet ili visoka škola zatijeva da bi se studij smatrao redovitim. Student mora Hrvatskoj skolskoj zakladi dostaviti službenu publikaciju ili drugi službeni dokaz iz kojeg se vidi koji je broj kolegija potrebno upisati da bi se student smatrao redovitim.
 • Od svakog se korisnika stipendije traži dostava crno-bijele fotografije (veličine za putovnicu). Ova ce se fotografija upotrijebiti za publikacije Hrvatske školske zaklade.
 • Prosjek ocjena po svakom semestru mora biti 3,5 ili viši. Ukoliko je na kraju semestra prosjek ocjena ispod 3,5, student će slijedeći semestar biti na uvjetnom statusu. Ukoliko je i nakon ovog uvjetnog semestra prosjek ocjena niži od ovih zahtjeva, može doći do ukidanja stipendije.
 • Od svakog se korisnika stipendije zahtjeva da piše svojim dobročiniteljima najmanje jednom unutar tri mjeseca. Korisnik mora dodatno obavijestiti i HSZ da je komunicirao sa dobročiniteljem (-ima).
 • Svaki student mora potvrditi prijam ovog Vodica za studente Hrvatske školske zaklade i to popunjavanjem formulara priloženog na kraju ovog Vodiča za studente. Hrvatska školska zaklada mora primiti popunjeni formular prije dodjele bilo koje isplate stipendije.
 • Svaki student treba dostaviti Hrvatskoj školskoj zakladi adresu ili adrese, brojeve telefona, e-mail adrese i brojeve telefaksa (ako ih posjedjuje) i to za prebivaliste, obrazovnu instituciju i ostalo. Hrvatsku školsku zakladu treba bez odlaganja obavijesti o bilo kakovoj promjeni adrese.
 • Svaki student koji želi promijeniti svoj smjer studija, premjestiti se na drugu visoku školu ili fakultet, ili izmijeniti neki od drugih elemenata koji su ocijenjeni prilikom dodjele stipendije, obvezan je najprije takav zahtijev u pismenom obliku dostaviti Hrvatskoj školskoj zakladi. Hrvatska školska zaklada mora odobriti ovaj zahtjev da bi se omogućilo studentu da ostane u programu.
 • Student mora obavijestiti Hrvatsku školsku zakladu da li prima bilo kakovu dodatnu financijsku pomoć iz bilo kojeg drugog izvora, ukljucujuci detaljne informacije o izvoru pomoći.
 • Nepridržavanje bilo kojeg od zahtjeva navedih u ovom Vodiču za studente može dovesti do ukidanja stipendije. Stipendijski odbor Hrvatske školske zaklade može poduzeti i bilo kakovu drugu administrativnu mjeru koju smatra prikladnom.

Hrvatska školska zaklada može se pronaći na slijedećoj adresi:

31 Mesa Vista Court
San Ramon, California 94583
telefon/fax: 925-556-6263

E-mail: vbrekalo@email.msn.com

Prijava za stipendiju

Za više informacija posjetite http://www.croatianscholarship.org/

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendija Hrvatske školske zaklade (2007)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu