Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Zadra

Baza natječaja

Stipendije Grada Zadra

Rok za prijavu: 28.11.2014.

Kontakt institucija: Grad Zadar
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij, stručni studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: nije definirano

 

Stipendije Grada Zadra

 

Grad Zadar će za školsku/akademsku 2014./2015. godinu dodijeliti novih 100 stipendija od kojih 15 za učenike srednjih škola, 25 za studente prve godine studija i 30 za studente starijih godišta, te 30 za studente koji se školuju za deficitarna zvanja  (od toga 15 za studente prve godine i 15 za studente starijih godišta).

Stipendija za učenike iznosi 200,00 kuna mjesečno, za studente koji studiraju  u mjestu prebivališta 500,00 kuna, za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta 700,00 kuna mjesečno, a za studente koji se školuju za deficitarna zvanja 800,00 kuna mjesečno.

Pravo na Stipendiju Grada Zadra mogu ostvariti učenici srednjih škola i studenti preddiplomskih/diplomskih studija, koji nisu ostvarili pravo na apsolventski staž:
• koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem na području Grada Zadra,
• koji imaju status redovitog učenika ili studenta, a nemaju odobrenu stipendiju ili kredit od strane drugog subjekta,
• ako upisuju preddiplomski studij ili diplomski stručni studij i nisu stariji od 25 godina, odnosno 27 godina ako upisuju diplomski studij,
• ako prethodno nisu koristili Stipendiju za isti stupanj i studijsku godinu obrazovanja,

Pravo na stipendiju mogu ostvariti i studenti preddiplomskih i diplomskih studija koji se obrazuju za neko od deficitarnih zvanja, ukoliko udovoljavaju uvjetima iz prethodnog stavka. 

Deficitarnim zvanjima/studijima smatraju se:
- doktor medicine
- magistar informatike
- magistar biologije
- studij matematike
- studij fizike
- studij kemije
- studij elektrotehnike i računarstva
- studij farmacije
- edukacijsko-rehabilitacijski studij

Prijave se podnose od 10. do 28. studenog 2014. godine. Studenti koji se školuju za deficitarna zvanja/studije, uz potrebnu dokumentaciju, prilažu obje prijave, prijavu za redovite stipendije (OBRAZAC A) i
prijavu za deficitarna zvanja (OBRAZAC B). Ukoliko ostvare pravo na stipendiju po oba osnova imaju mogućnost izbora, a na upražnjeno mjesto dolazi sljedeći kandidat.

Prijavi (obrazac prijave kandidati mogu dobiti kod vratara na ulazu u Gradsku upravu Grada Zadra ili na web stranici www.grad-zadar.hr) treba priložiti:
1. Domovnicu i uvjerenje PU o stalnom prebivalištu,
2. Uvjerenje o redovitom upisu u školsku/akademsku 2014./2015. godinu
3. Svu potrebnu dokumentaciju kojom se dokazuju elementi iz točke.

Prijave s potrebnom dokumentacijom predaju se u natječajnom roku u sobu br. 5 (pisarnica-prizemlje), Gradska uprava Grada Zadra, Narodni trg 1 ili šalju poštom na istu adresu, uz naznaku „Za stipendiju“.

Više informacija i način bodovanja dostupni su u tekstu natječaja.

 

Materijali

Natječaj (141 kb)
Obrazac A (63 kb)
Obrazac B (63 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije Grada Zadra (2013)
Stipendije grada Zadra (2013)
Stipendije Grada Zadra (2012)
Stipendije Grada Zadra (2011)
Stipendije grada Zadra (2010)
Stipendije grada Zadra (2005)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu