Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije zaklade „British Scholarship Trust“

Baza natječaja

Stipendije zaklade „British Scholarship Trust“

Rok za prijavu: 04.03.2022.

 

Stipendije zaklade „British Scholarship Trust“ za znanstveno istraživanje na britanskim sveucilištima u akademskoj godini 2022./2023.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji sa zakladom „British Scholarship Trust“, pozivaju na podnošenje prijave za stipendiju za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca tijekom akademske godine 2022./2023.

Stipendije su namijenjene kandidatima upisanima na diplomske i poslijediplomske studije, koji do 1. listopada 2022. godine neće navršiti 30 godina.

Prednost imaju kandidati koji:

 • imaju prihvatno pismo od ustanove u Velikoj Britaniji (detaljnije objašnjeno u točki 5. u popisu prijavne dokumentacije niže);
 • nisu do trenutka prijave provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu;
 • su u trenutku prijave upisani u poslijediplomski doktorski studij u RH;
 • su asistenti i stručni suradnici na visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima u RH.
   

Stipendije se dodjeljuju za znanstveno istraživanje te nisu namijenjene za razdoblje studija, stoga ne postoji mogućnost snošenja troškova studija na britanskom sveučilištu.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH i Agencija za mobilnost i programe EU-a i izabrat će kandidate čije će prijave biti proslijeđene u Veliku Britaniju, a konačnu odluku o dodjeli stipendije donosi zaklada „British Scholarship Trust“.

Britanska strana („British Scholarship Trust“) uplaćuje stipendistima financijsku potporu tijekom boravka u Velikoj Britaniji, a troškove putovanja stipendista u Veliku Britaniju snosi hrvatska strana (Agencija za mobilnost i programe EU-a).

Detaljne informacije o stipendiji mogu se pronaći na mrežnoj stranici zaklade „British Scholarship Trust“.

Prijava mora sadržavati sljedeće dokumente dostavljene u dva (2) primjerka na engleskome jeziku:

 • otisnut, ispunjen te potpisan on-line prijavni obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici Agencije za mobilnost i programe EU-a;
 • otisnut, ispunjen te potpisan prijavni obrazac na engleskome jeziku koji je dostupan na mrežnoj stranici zaklade „British Scholarship Trust“ (kandidati trebaju prijavne obrasce ispuniti na računalu);
 • životopis (korištenje Europass formata je poželjno, no ne i obvezno);
 • prijedlog istraživačkoga projekta (1 stranica);
 • prihvatno pismo britanske ustanove (ako je moguće) ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s mentorom u odabranoj instituciji iz kojega je vidljivo da su mentor i britanska ustanova voljni prihvatiti kandidata (korespondencija u obliku e-pošte);
 • presliku diplome najviše završene razine obrazovanja (neovjerena preslika diplome izdane na engleskome jeziku ili neovjerena preslika diplome na hrvatskome jeziku i ovjereni prijevod na engleski jezik); kandidati koji su upisani u diplomski studij trebaju priložiti presliku diplome od preddiplomskoga studija, a kandidati koji su upisani u poslijediplomski studij trebaju priložiti presliku diplome od diplomskoga studija;
 • potvrdu o upisu u studij i prijepis ocjena položenih ispita s trenutačnog studija (neovjerena potvrda o upisu/prijepis ocjena na engleskome jeziku ili neovjerena potvrda o upisu/prijepis ocjena na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik); ako kandidat u trenutku prijave nema položenih ispita, treba dostaviti potvrdu o tome;
 • dokaz o znanju engleskoga jezika (jedna od sljedećih mogućnosti): a) ocjene tijekom studija (neovjerena preslika stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda visokog učilišta na engleskome jeziku ili potvrda visokog učilišta na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik ili preslika dopunske isprave o studiju u kojoj je naveden položeni predmet iz engleskoga jezika); b) potvrda škole za strane jezike (na engleskome jeziku ili na hrvatskome s ovjerenim prijevodom na engleski jezik); c) rezultat međunarodnoga testa iz engleskoga jezika (npr. IELTS/TOEFL).
 • dvije (2) preporuke na engleskome jeziku zatvorene u odvojenim omotnicama (preporuke je dovoljno priložiti u samo jednom primjerku dokumentacije).

Korisne upute za pripremu prijavne dokumentacije te odgovori na često postavljana pitanja nalaze se ovdje.

Kandidati u prijavnome obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih visokih učilišta i instituta na kojima bi željeli realizirati mobilnost, odnosno otići na istraživački boravak, a preporučuje se da kandidati osiguraju pismo britanskoga znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom. U suprotnom, kada kandidat primi obavijest da je njegova prijava uvrštena u uži izbor (najkasnije u travnju 2022.), britanski znanstvenik/mentor treba poslati prihvatno pismo izravno zakladi „British Scholarship Trust“ prije donošenja konačne odluke o dodjeli stipendije.

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o pozivu zainteresirani kandidati mogu se obratiti Agenciji za mobilnost i programe EU-a na adresu elektroničke pošte: bilaterala@mobilnost.hr.

Prijava za stipendiju, s cjelokupnom dokumentacijom na engleskome jeziku, podnosi se u dva (2) primjerka na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE, Frankopanska ulica 26, 10000 Zagreb, s naznakom: „Za stipendiju zaklade British Scholarship Trust“.

Rok za predaju prijave za stipendiju je 4. ožujka 2022. godine.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu