Početna stranica > Baza natječaja > Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje Italije

Baza natječaja

Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje Italije

Rok za prijavu: 10.11.2022.

 

Potpore za razmjene asistenata, viših docenata, sveučilišnih profesora i predavača, stručnjaka, istaknutih osoba iz svijeta kulture ili djelatnika u kulturi

Talijansko Ministarstvo vanjskih poslova i međunarodne suradnje nudi za 2022. god. mogućnost sufinanciranja razmjene asistenata, viših docenata, sveučilišnih profesora i predavača, stručnjaka, istaknutih osoba iz svijeta kulture ili djelatnika u kulturi, u svrhu poticanja bilateralne suradnje na područjima od zajedničkog interesa, posebice između sveučilišta i istraživačkih centara.
Bitan uvjet za pristup ovom programu je postojanje službenog poziva upućenog od strane nekog talijanskog, odnosno hrvatskog sveučilišta ili kulturne ustanove u svrhu stručnog i istraživačkog rada.
I. Hrvatskim državljanima pozvanim na razmjenu u Italiju može biti dodijeljena paušalna potpora za trošak noćenja do maksimalno 906,00 Eura (120,00 Eura dnevno za prvih 6 dana i 93,00 Eura za 7. i 8.). U izračun će biti uvršteni samo dani efektivnog održavanja kulturnih i/ili istraživačkih aktivnosti. Ured VIII Glavne uprave za promicanje sustava zemlje zadržava pravo dodjele sredstava za broj dana manji od onog istaknutog u zahtjevu. Sredstva isplaćuje spomenuti Ured VIII posredstvom Talijanskog instituta za kulturu uplatom na tekući račun.

Zahtjev za sufinanciranjem moguće je poslati prije ili nakon održane misije, a najkasnije do 10.11.2022.

Zainteresirani kandidati trebaju Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu dostaviti:

 1. Izjavu koja zamjenjuje službenu potvrdu popunjenu na talijanskom obrascu (Prilog 2), a čiji se prijevod radi lakšeg popunjavanja nalazi u prilogu (prilog 3)
 2. poziv talijanske institucije na službenom memorandumu, s datumom, potpisom i naznačenim vremenom boravka kandidata u instituciji koja će ga ugostiti;
 3. prihvat poziva od strane kandidata, također na memorandumu, s datumom i potpisom;
 4. CV kandidata;
 5. fotokopiju osobnog dokumenta kandidata
 6. potpisan Dokument o zaštiti osobnih podataka na talijanskom obrascu (Prilog 2.), a čiji se prijevod nalazi u prilogu
 7. eventualnu dodatnu korisnu dokumentaciju
 8. osobne i bankovne podatke kandidata koje je potrebno popuniti i poslati isključivo u Word formatu na talijanskom obrascu (Prilog 2.), a čiji se prijevod nalazi u prilogu. Neće biti prihvaćeni dokumenti poslani u drugim formatima.
 9. kandidati kojima su odobrena sredstva dužni su podnijeti Završno izvješće o svojoj aktivnosti u Italiji u roku od 30 dana od završetka misije.

II. Za talijanske državljane predviđen je povrat 80% iznosa putnih troškova.
Zainteresirani kandidati trebaju Talijanskom institutu za kulturu u Zagrebu dostaviti:

 1. Izjavu koja zamjenjuje službenu potvrdu popunjenu na talijanskom obrascu (Prilog 1)
 2. poziv hrvatske institucije na službenom memorandumu, s datumom, potpisom i naznačenim vremenom boravka kandidata u instituciji koja će ga ugostiti;
 3. prihvat poziva od strane kandidata, također na memorandumu, s datumom i potpisom;
 4. CV kandidata;
 5. fotokopiju osobnog dokumenta kandidata
 6. potpisan Dokument o zaštiti osobnih podataka na talijanskom obrascu (Prilog 6.), a čiji se prijevod nalazi u prilogu
 7. Račun za plaćenu putnu ispravu koju je po završetku misije potrebno nadopuniti ukrcajnom kartom ako je riječ o avionu i putnim ispravama 
 8. eventualnu dodatnu korisnu dokumentaciju
 9. osobne i bankovne podatke kandidata koje je potrebno popuniti i poslati isključivo u Word formatu na talijanskom obrascu (Prilog 8.), a čiji se prijevod nalazi u prilogu. Neće biti prihvaćeni dokumenti poslani u drugim formatima.
 10. Kandidati kojima su odobrena sredstva dužni su podnijeti Završno izvješće o svojoj aktivnosti u Italiji u roku od 30 dana od završetka misije.

Za sve informacije: 
https://iiczagabria.esteri.it/iic_zagabria/hr/avvisi/contributi-per-lo-scambio-di-visite.html 
01/4830271
editoria.iiczagabria@esteri.it 

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu