Početna stranica > Baza natječaja > Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja: Natječaj za stipendije i pomoći 2018./2019.

Baza natječaja

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja: Natječaj za stipendije i pomoći 2018./2019.

Rok za prijavu: 17.10.2018.

Kontakt institucija: Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja (NSZVO)
17. rujna 2018. godine raspisuje natječaj za dodjelu stipendija 
u školskoj, tj. akademskoj godini 2018./2019.

Stipendiranje djece umrlih članova i kolega NZSVO-a

U teškoj situaciji, kao što je smrt roditelja, NSZVO kao i prijašnjih godina pomaže djeci umrlih članova putem dva modaliteta:

A) GODIŠNJE STIPENDIJE i
B) ZAJAMČENE POMOĆI

A) Godišnje stipendije

Radi se o ograničenom broju stipendija koje se dodjeljuju jednom godišnje, ovisno o financijskim mogućnostima Sindikata. Za ovu školsku/akademsku godinu (2018./2019.) to konkretno znači ukupno 30 stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno za učenike osnovne škole, 750,00 kn mjesečno za učenike srednje škole te 1.000 kuna mjesečno za studente u trajanju od 11 mjeseci.

Kome su stipendije namijenjene?

Stipendije se dodjeljuju uzdržavanim osobama u slučaju smrti njihova roditelja (koji je u trenutku smrti bio član Sindikata) ili u slučaju smrti supružnika člana Sindikata. Za stipendiju se mogu prijaviti učenici (polaznici osnovnih ili srednjih škola), osobe koje upisuju prvu godinu studija te redoviti studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija uz uvjet da žive u zajedničkom kućanstvu sa samohranim roditeljem koji ih uzdržava ili su ostala bez oba roditelja.

Kandidati koji ne ostvare pravo na stipendiju mogu aplicirati za zajamčene pomoći!

Kako se stipendije dobivaju?

Stipendije se dodjeljuju temeljem Pravilnika o dodjeli godišnjih stipendija NSZVO.

Klasifikacijski postupak prijavljenih kandidata na temelju Pravilnika izvršit će službena Komisija, a na web stranicama Sindikata
biti će objavljeni rezultati natječaja.

Kako se prijaviti?

Za prijavu je potrebno popuniti formular s podacima kandidata za natječaj te uz njega priložiti određene ostale dokumente, popis kojih možete pogledati ovdje.

Nepotpune prijave na natječaj neće se uzimati u obzir!
Rokovi!!!

Natječaj za dodjelu stipendija zaključuje se 30 dana od dana objave na web stranicama Sindikata. Dakle, natječaj se zaključuje
17. listopada 2018.

Molbe pristigle nakon tog roka neće se uzimati u obzir!

B) Zajamčene pomoći

Zajamčene pomoći predstavljaju svojevrsnu policu osiguranja djece u slučaju smrti roditelja koji je član Sindikata ili njegova supružnika.

Konkretno, to znači da Sindikat  jamči mjesečnu pomoć od 500,00 kn po djetetu svakog člana Sindikata u slučaju njegove smrti ili smrti njegova supružnika. U slučaju smrti izvanbračnog partnera u obzir se uzimaju samo zajednička djeca oba roditelja.

Pravo na pomoć sukladno Odluci Upravnog vijeća od 20. lipnja 2011. godine imaju u istom iznosu sva djeca školske dobi (polaznici osnovnih i srednjih škola), te redoviti studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija do navršene 27. godine života.

Pomoć se dodjeljuje na godinu dana, iznosi ukupno 6.000,00 kn po djetetu i isplaćuje se po 500,00 kn mjesečno.

Rok za podnošenje pisane prijave za dodjelu pomoći je godinu dana od trenutka smrti člana Sindikata ili njegova supružnika, a zajamčene pomoći za ovu godinu odnose se na sve slučajeve smrti roditelja od 1. rujna 2018. do zaključno 1. rujna 2019. godine.

Kako se prijaviti za zajamčenu pomoć pogledajte ovdje.


Za podrobnije informacije o natječaju možete se obratiti Tajništvu Sindikata na broj 01/4847-337 ili pošaljite e-mail: dijana@nsz.hr
 

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu