Početna stranica > Baza natječaja > Program Priljev mozgova - Postdoc

Baza natječaja

Program Priljev mozgova - Postdoc

Rok za prijavu: 07.10.2011.

Kontakt institucija: Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH
Razina studija: postdoktorski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska, inozemstvo

 

Program PRILJEV MOZGOVA
Natječaj"Postdoc"

Natječaj podržava razvoj profesionalnih kompetencija i osamostaljenje mladih istraživačakoji su nedavno stekli doktorat znanosti s ciljem povećanja broja osoba s postdoktorskimobrazovanjem i izvan sustava znanosti i visokog obrazovanja.

Sredstva se dodjeljuju kao osobna stipendija:

 • kojom se znanstvenicima zaposlenima u Hrvatskoj pokrivaju troškovi puta i boravka u međunarodno prepoznatoj ustanovi u inozemstvu, za razdoblje od 3 do 12 mjeseci
 • kojom se stranim znanstvenicima pokrivaju troškovi puta i boravka u Hrvatskoj, za
  razdoblje od 3 do 12 mjeseci
 • za provođenje istraţivanja s ciljem razvijanja strateškog područja i profiliranja
  hrvatskog sveučilišta ili druge znanstvene ustanove u Hrvatskoj u smjeru strateških
  pravaca HRZZ

Uvjeti

 • kandidat u trenutku prijave na natječaj mora imati doktorat znanosti
 • trajanje projekta od najmanje 3 mjeseca do najviše 12 mjeseci (istraţivač treba boraviti najmanje 3 mjeseca u inozemstvu, odnosno u Hrvatskoj ako se radi o istraţivaču koji dolazi iz inozemstva)
 • kandidat u trenutku prijave ne smije imati više od 35 godina(prijaviti se mogu kandidati koji u tekućoj kalendarskoj godini navršavaju 35 godina života)
 • kandidati koji se prijavljuju za odlazak iz Hrvatske u inozemstvo moraju dostaviti dokaz o zaposlenju u hrvatskoj ustanovi (Ugovor o radu s institucijom)
 • kandidati koji dolaze iz inozemstva u Hrvatsku nisu duţni priloţiti dokaz o zaposlenju u stranoj ustanovi
 • kandidat ne smije primati plaću od ustanove na koju odlazi

Detaljne informacije o uvjetima, prijavi, obvezama i vrednovanju pogledati ovdje!

Kontakt
Ivan Šuljić
Programski koordinator
T: 051/228 695
F:051/271 085
E: ivan@hrzz.hr

Katarina Knafelj
Programska koordinatorica
T: 051/228 697
F:051/271 085
E: katarina@hrzz.hr

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Program Priljev mozgova - Postdoc (2009)
Program Priljev mozgova - Postdoc (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu