Početna stranica > Baza natječaja > Stipendija Zaklade prof. Zlata Bartl

Baza natječaja

Stipendija Zaklade prof. Zlata Bartl

Rok za prijavu: 19.11.2007.

Kontakt institucija: Zaklada prof. Zlata Bartl
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: prirodne znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, biotehničke znanosti, društvene znanosti, humanističke znanosti, umjetničko područje, sport
Mjesto studija: Hrvatska

 

Zaklada "prof. Zlata Bartl" dana 19. listopada 2007. godine raspisuje

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija i potpora za akademsku godinu 2007/2008. redovitim studentima dodiplomskih i poslijediplomskih studija. Cilj je Zaklade u akademskoj godini 2007/2008. dodijeliti 10 stipendija i 10 potpora studentima dodiplomskih i poslijediplomskih studija.

Stipendije će biti odobrene u iznosu godišnje školarine ili dijelu iznosa godišnje školarine za navedeni studij, a potpore kao novčani iznos pomoći koji ne može biti manji od iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj.

Pravo na dodjelu stipendije i potpore imaju studenti dodiplomskih studija:

 • ako nisu stariji od 22 godine,
 • ako nisu ponavljali godinu studija te
 • ako imaju prosjek ocjena u dosadašnjem studiju 4,5 ili više.

Pravo na dodjelu stipendije i potpore imaju polaznici poslijediplomskih studija:

 • ako nisu stariji od 30 godina,
 • ako su na dodiplomskom studiju imali prosjek ocjena 4,5 ili više te
 • ako imaju napredno znanje dva svjetska jezika, od kojih je jedan engleski, te napredno poznavanje rada na računalu – informatičku pismenost.

Kandidatima za dodjelu stipendija i potpora koji zadovoljavaju gore navedene kriterije vrednovat će se sljedeća mjerila: uspjeh u studiju – kao osnovno mjerilo, znanstveni i/ili stručni radovi, nagrade dekana, rektora i međunarodne nagrade te preporuke profesora. Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima kandidat koji je polaznik na višoj godini studija. Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova i nalaze se na istoj godini studija, prednost ima kandidat lošijeg socijalno-ekonomskog statusa koji se mjeri prosjekom ukupnog prihoda domaćinstva po članu domaćinstva.

Svi kandidati dužni su dostaviti prijepis ocjena, opisnih vrijednosti ili bodova izraženih prema hrvatskom sustavu ocjena (od 1 do 5), ovjeren od strane fakulteta odnosno nadležnog tijela.

Molimo vas da uz svoj životopis obavezno dostavite sljedeće dokumente:

 • presliku domovnice,
 • potvrdu o upisu godine na studiju,
 • prijepis ocjena ovjeren od strane fakulteta,
 • preslike certifikata ili potvrda o naprednom znanju stranih jezika i o naprednom poznavanju rada na računalu.

Prijavi dodatno možete priložiti:

 • preslike znanstvenih i stručnih radova objavljenih u recenziranoj domaćoj ili inozemnoj publikaciji,
 • preslike potvrda o osvojenim međunarodnim nagradama ili nagradama dekana i rektora,
 • izvornik (original) preporuke profesora,
 • potvrdu o broju članova domaćinstva,
 • potvrdu o visini dohotka članova domaćinstva od Ministarstva financija i/ili Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Molimo vas da sve navedene dokumente dostavite preporučenom pošiljkom najkasnije do 19. studenog 2007. godine na adresu:

PODRAVKA d.d.
Zaklada "prof. Zlata Bartl" (za natječaj - Ljudski potencijali)
Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica

Nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi prijavljeni kandidati bit će obaviješteni pisanim putem o rezultatima natječaja za dodjelu stipendija i potpora u roku od 20 dana.

Opširnije informacije o natječaju možete pronaći na internetskim stranicama Zaklade www.zakladazlatabartl.hr.

 

Materijali

Prijavnica - prvi dio (126 kb)
Prijavnica - drugi dio (77 kb)
Primjer ispunjene prijavnice - prvi dio (82 kb)
Primjer ispunjene prijavnice - drugi dio (108 kb)

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendija Zaklade prof. Zlata Bartl (2006)
Stipendija Zaklade prof. Zlata Bartl (2005)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu