Početna stranica > Proces prijave > Prijavni dokumenti > Akademski esej

Akademski esej

Akademski esej

Akademski esej je tekst na temelju kojega selekcijska komisija dobiva uvid u kvalitetu Vašeg pisanja i izražavanja.

Ovisno o pojedinom natječaju, potrebno je napisati jedan ili više akademskih eseja (ili priložiti sažetke već napisanih radova). Zadana tema je najčešće vezana uz jedan od predmeta koje namjeravate studirati unutar programa na koji se prijavljujete.

Kao i svaki drugi esej, i akademski esej ima određena pravila (strukturu: uvod, razrada, zaključak) kojih se morate pridržavati.

Savjeti

  • Budite jasni i strukturirani u pisanju. 
  • Obratite pažnju na pravila citiranja i opasnosti plagiranja
    • Kod pisanja akademskog eseja, u većini ćete slučajeva koristiti različite resurse (referentnu literaturu, internetske resurse, itd.) i navoditi tuđe riječi (citirati). Resurse uvijek morate nabrojati kao izvore kojima ste se služili u pisanju, a prilikom citiranja koristite se pravilima navođenja tuđih riječi (koristite navodne znakove, umetnite fusnote ili pišite bilješke na kraju teksta). 
    • Izbjegavajte dugačke citate i parafraziranje.

Primjer akademskog eseja

Dodatne informacije

 

 

Posjeti www.ceu.hu