Početna stranica > Proces prijave > Prijavni dokumenti > Pisma preporuke

Pisma preporuke

Pisma preporuke

Pismo preporuke je pismo koje za Vas piše profesor (akademsko pismo preporuke) ili poslodavac (profesionalno pismo preporuke), opisujući Vaše osobine u skladu sa osobinama koje se traže natječajem za program stipendiranja, studija ili pak posao na koji se prijavljujete.

Ovisno o natječaju, od Vas se može tražiti da priložite jedno ili više pisama preporuke.

Cilj preporuke je pomoći selekcijskoj komisiji da dobije bolji uvid u Vaše kvalitete kako bi lakše odlučila jeste li poželjan kandidat za program ponuđen natječajem.

Pisma preporuke imaju određenu strukturu i uglavnom se pišu na za to predviđenim obrascima koji su najčešće priloženi uz sam natječaj.

Ukoliko se obrazac za pismo preporuke ne nalazi uz tekst natječaja i nije navedeno gdje ga možete pronaći, predlažemo Vam da kontaktirate administracijski centar programa ponuđenog natječajem.

Tko Vam može napisati preporuku?

  • profesori/predavači, 
  • akademski savjetnici, 
  • sadašnji ili bivši poslodavci, 
  • poslovni suradnici, 
  • općenito, osobe koje su upoznate sa Vašim akademskim i/ili profesionalnim radom i postignućima.

Ukoliko nije drugačije navedeno u natječaju, dobro je, uz akademske preporuke, imati i profesionalne preporuke. 

Bitno je što ranije (3 do 4 tjedna unaprijed) obavijestiti osobu koja će Vam napisati preporuku o formatu i svrsi preporuke, te do kada preporuka najkasnije mora biti gotova.

Za bolju kvalitetu Vaše preporuke, osigurajte dotičnoj osobi i dodatne informacije o svojim postignućima (priložite životopis, ocjene, popis radnog i/ili volonterskog iskustva i prakse, popis ili sažetke istraživačkih radova, popis prezentacija koje ste održali, nagrada koje ste dobili, programa na kojima ste sudjelovali, priložite eventualno pismene radove koje Vam je ta osoba ocijenila itd.).

Također, osigurajte toj osobi omotnicu i poštanske marke za slanje pisma preporuke. Priložite i disketu ili prazan CD te podsjetite dotičnu osobu da na njima sačuva i arhivira Vašu preporuku (zna se dogoditi da se preporuke zagube u pošti).

Ovisno o natječaju, pismo preporuke šaljete osobno, zajedno sa svim dokumentima, ili ih šalje osoba koja je pisala preporuku. U oba slučaja preporuka mora biti zatvorena u zasebnoj omotnici i mora preko preklopa omotnice imati potpis i/ili pečat osobe koja je pisala preporuku ili institucije u čije ime Vam je preporuku napisala.

Primjeri pisama preporuke

Dodatne informacije

 

 

Posjeti www.ceu.hu