Početna stranica > Proces prijave > Prijavni dokumenti > Životopis

Životopis

Životopis

Životopis je kronološki opis Vaših akademskih, vanakademskih i poslovnih postignuća.

Sastavljanje životopisa iznimno je važan korak u prijavi za obrazovni program ili u potrazi za poslom. Cilj životopisa je izbornoj komisiji/poslodavcu učinkovito predstaviti svoje kvalifikacije, vještine i sposobnosti i time ih potaknuti da Vas pozovu na intervju.

Osim osobnih informacija (imena, prezimena, kontakata), životopis sadrži informacije o:

 • formalnom i dodatnom obrazovanju,
 • radnom iskustvu (ako ga imate i ako je relevantno za Vašu prijavu),
 • poznavanju jezika i računalnih aplikacija,
 • primljenim nagradama i priznanjima,
 • osobnim publikacijama,
 • radu u zajednici,
 • dosadašnjim primljenim stipendijama,
 • ostalim relevantnim iskustvima i postignućima.

Uobičajena duljina teksta za životopis je:

 • 1-3 stranice za preddiplomski i diplomski studij,
 • 2-5 stranica za doktorske studije,
 • 5 ili više stranica za istraživački rad,
 • 1-2 stranica za prijavu za posao.

Savjeti

 • Potrudite se da Vaše kvalifikacije, vještine i sposobnosti budu logično i jasno raspodijeljene u životopisu kako bi bile što vidljivije.
 • Ne dopustite da Vaš životopis ima gramatičkih pogrešaka.
 • Usredotočite se na najbitnije stvari: izostavite detalje za koje mislite da nisu važni u Vašoj prijavi. 
 • Ne dopustite da Vaš životopis bude predugačak: on mora biti kratak i jasan.
 • Prilagodite svoj životopis natječaju/programu na koji se prijavljujete.
 • Dajte nekome da pregleda Vaš životopis kada ga završite.

EU format životopisa

EU format životopisa (eng. EU CV) je format životopisa koji se koristi prilikom prijavljivanja na akademske programe i poslove. EU CV je službena preporuka Europske komisije.

Jednostavno ga je koristiti, jer je podijeljen u logične cjeline.

Ovdje možete preuzeti:

EU format životopisa je jedan od pet dokumenata koji zajedno čine Europass. Europass je set dokumentacije koji Vam pomaže da svoje vještine i kvalifikacije predstavite na način ujednačen u cijeloj Europi ukoliko se planirate uključiti u neki obrazovni program, pronaći posao ili steći radno iskustvo u Europi.

Primjeri životopisa

Dodatne informacije

 

 

Posjeti www.ceu.hu