Početna stranica > Stipendije > Predstavljamo > Nacionalni priručnik za izradu dopunske isprave o ...

Predstavljamo

Nacionalni priručnik za izradu dopunske isprave o studiju

Predstavljamo Vam dokument koji opisuje tijek akademske karijere studenta i služi mu kao smjernica prilikom nastavka obrazovanja ili zapošljavanja.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa je 9. srpnja 2008. godine objavilo Upute za izdavanje dopunske isprave o studiju (eng.: diploma supplement). Dopunska isprava o studiju je dokument koji na jasan i jednostavan način predočava koja je znanja, vještine i sposobnosti, jednom riječju - kompetencije, student stekao tijekom studija. Izdaje se bez naknade na hrvatskome i engleskome jeziku po završetku "bolonjskih" studijskih programa i u njoj se nalazi opis studija koji je student završio, prijepis ocjena i opis uspjeha studenta, kao i očekivani rezultati učenja po završetku studija.

Dopunska isprava o studiju je dokument koji po završetku studija dobivaju studenti svih 46 država članica Bolonjskoga procesa. Format isprave su zajednički odredili Europska komisija, Vijeće Europe i UNESCO CEPES, a svojim sadržajem pomaže budućim poslodavcima, visokim učilištima, kao i samim studentima. Poslodavci u dopunskoj ispravi dobivaju jasne informacije o tomu što znači kvalifikacija koju je student stekao, kao i osnovne podatke o tomu što im student kao završeni "bolonjski student" može ponuditi. Visoka učilišta dobivaju priliku da uz diplomu izdaju i detaljan opis svojeg studijskog programa, a studenti po izlasku sa studija mogu bilo kojem poslodavcu ili visokom učilištu u Hrvatskoj i Europi bez dodatnih komplikacija objasniti kakav su točno studij završili.

Upute za izdavanje dopunske isprave o studiju su izrađene na temelju relevantnih pravnih propisa, rada Povjerenstva za izradu modela dopunske isprave o studiju, međunarodnih primjera dopunskih isprava, analize ispunjenih oglednih dopunskih isprava hrvatskih visokih učilišta, međunarodnih uputa za izradu dopunske isprave o studiju, te komentara hrvatskih stručnjaka u području visokoga obrazovanja. Izdavanjem ovih uputa Ministarstvo daje svoj doprinos uspješnoj provedbi Bolonjskoga procesa u Republici Hrvatskoj

Tekst u cijelosti preuzet s www.mzos.hr, 02.09.2008.

 

 

Posjeti www.ceu.hu