Početna stranica > Stipendije > Predstavljamo > Otvoren program bilateralne mobilnosti u visokom o ...

Predstavljamo

Otvoren program bilateralne mobilnosti u visokom obrazovanju za akademsku godinu 2008./09.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Agencija za mobilnost i programe Europske unije pokreću Program bilateralne mobilnosti.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Agencija za mobilnost i programe Europske unije pokreću Program bilateralne mobilnosti kojim će se omogućiti povećana mobilnost studenata, profesora i administrativnog osoblja od akademske godine 2008./09.

Za realizaciju ovih aktivnosti, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa izdvojilo je 1.5 milijuna kuna, kojima će upravljati Agencija za mobilnost i programe EU (dalje u tekstu: Agencija). Programom je predviđena mobilnost 150 studenata hrvatskih sveučilišta, 20-30 profesora te 10 pripradnika administrativnog osoblja. 

Ovaj iznos usmjerit će se na dvije vrste aktivnosti:

  • na bilateralnu mobilnost između hrvatskih i austrijskih sveučilišta (Ministarstvo znanosti i istraživanja Republike Austrije odredilo je Republiku Hrvatsku kao svoj strateški prioritet te je izdvojilo sredstva za mobilnost austrijskih studenata prema Hrvatskoj; dok će se mobilnost hrvatskih studenata, profesora i administrativnog osoblja prema Austriji financirati iz sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske) 
  • na ostale bilateralne mobilnosti koje potiču međusveučilišnu suradnju Republike Hrvatske s ostalim državama EU, EFTA-e i Turskom.

Program je otvoren svim sveučilištima Republike Hrvatske.

Posebnu pozornost skrećemo na činjenicu da u sklopu ovog Programa nije predviđena pojedinačna prijava studenata Agenciji. Ukoliko su zainteresirani za Program, studenti se prijavljuju izravno na sveučilišta.

Više informacija možete pronaći na mrežnim stranicam Agencije za mobilnost i programe Europske unije.

(http://www.mobilnost.hr/?lang=hr&content=141)

 

 

Posjeti www.ceu.hu