Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Hrvatske školske zaklade

Baza natječaja

Stipendije Hrvatske školske zaklade

Rok za prijavu: 15.05.2013.

Kontakt institucija: Hrvatska školska zaklada
Razina studija: preddiplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Američki Hrvati Stipendiraju Nadarene Hrvatske Studente

Svrha:
Prvenstvena svrha Hrvatske skolske zaklade je priprema pojedinaca za pomaganje pri pruzanju neophodnog vodstva potrebnog za poboljsanje gospodarskog, politickog i kulturnog razvitka Hrvatske pri prelasku u slijedece stoljece. Hrvatska skolska zaklada ce dodijeliti financijsku pomoc samo visoko kvalificiranim maturantima srednjih skola iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine radi pohadjanja visoke skole ili fakulteta u Hrvatskoj. Ona takodjer omogucuje da se student koristi financijskom pomoci radi dobivanja obrazovanja koje ce mu omoguciti izvrsavanje ove vazne zadace kao buduceg vođe.

Povijest:
Hrvatska skolska zaklada osnovana je 1989 godine. Financijski prilozi sa svrhom omogucavanja stipendijske podrše dobivaju se od osoba i organizacija koje povezuje medjusobno razumijevanje.

Izbor primatelja sipendija:
Putem informacija objavljenih u hrvatskim publikacijama te elektronskim i ostalim medijima, ucenici zavrsnih razreda srednjih skola savjetuju se na podnosenje molbe Hrvatskoj skolskoj zakladi. Izvrsni odbor Hrvatske skolske zaklade prima, cijeni i preporucuje sto ce se poduzeti temeljem siroko postavljenih kriterija kao sto su: prosjek ocjena, opis zavrsenih predmeta, ime odabrane visoke skole ili fakulteta te akademsko podrucje studija, starost brace i sestara, zanimanje roditelja, prebivaliste, te preporuka od strane skole, crkve i/ili civilnih vlasti. Dodatni zahtjevi navedeni su u ovom Vodicu.

Ogranicenja stipendije:
Nijedan student ne moze dobivati stipendiju dulje od cetiri godine. Puna godisnja stipendija za studenta iznosi 1.500.00 US dolara, 750.00 dolara doznacuje se svakog polugodista.

Obveze studenta:
Hrvatska skolska zaklada dodjeljuje posebne obveze svakom primatelju. Nepridrzavanje svih obveza dovesti ce do brisanja molbe. Obveze ukljucuju:

 • Student mora dostaviti dokaz o upisu na priznatu visoku skolu ili fakultet u Hrvatskoj. Dokaz mora biti u obliku obrasca pisanog od strane te institucije.
 • Svaki student mora dostaviti ovjerenu kopiju svojih ocjena na polugodistu, koja sadrzi nazive kolegija i ocjenu dobivenu u svakome od njih. Student mora takodjer dostaviti Hrvatskoj skolskoj zakladi ovjerenu kopiju prijepisa zavrsnih ocjena unutar 30 dana nakon zavrsetka svakog polugodista.
 • Svaki student mora dostaviti dokaz da je otslusao i polozio sve ispite potrebne za upis u slijedecu skolsku godinu unutar redovitog roka.
 • Student mora obavijestiti HSZ svaki put kad ne uspije poloziti ispit u vise od dva izlaska, dajuci pisano pojasnjenje te plan za popravljanje situacije.
 • Student mora dovrsiti studije bez ponavljanja godine.
 • Do listopada tekuce godine student mora predociti potvrdu o upisu, izdatu od strane sveucilista koje pohadja.
 • Student se ne ce smatrati ukljucenim u program Hrvatske skolske zaklade ukoliko je broj kolegija koje je upisao manji od broja kolegija koji fakultet ili visoka skola zatijeva da bi se studij smatrao redovitim. Student mora Hrvatskoj skolskoj zakladi dostaviti sluzbenu publikaciju ili drugi sluzbeni dokaz iz kojeg se vidi koji je broj kolegija potrebno upisati da bi se student smatrao redovitim.
 • Od svakog se korisnika stipendije trazi dostava crno-bijele fotografiju (velicine za putovnicu). Ova ce se fotografija upotrijebiti za publikacije Hrvatske skolske zaklade.
 • Prosjek ocjena po svakom semestru mora biti 3,5 ili visi. Ukoliko je na kraju semestra prosjek ocjena ispod 3,5, student ce slijedeci semestar biti na uvjetnom statusu. Ukoliko je i nakon ovog uvjetnog semestra prosjek ocjena nizi od ovih zahtjeva, moze doci do ukidanja stipendije.
 • Od svakog se korisnika stipendije zahtjeva da pise svojim dobrociniteljima najmanje jednom unutar tri mjeseca. Korisnik mora dodatno obavijsetiti i HSZ da je komunicirao sa dobrociniteljem (-ima).
 • Svaki student mora potvrditi prijam ovog Vodica za studente Hrvatske skolske zaklade i to popunjavanjem formulara prilozenog na kraju ovog Vodica za studente. Hrvatska skolska zaklada mora primiti popunjeni formular prije dodjele bilo koje isplate stipendije.
 • Svaki student treba dostaviti Hrvatskoj skolskoj zakladi adresu ili adrese, brojeve telefona, e-mail adrese i brojeve telefaksa (ako ih posjedjuje) i to za prebivaliste, obrazovnu instituciju i ostalo. Hrvatsku skolsku zakladu treba bez odlaganja obavijesti o bilo kakovoj promjeni adrese.
 • Svaki student koji zeli promijeniti svoj smjer studija, premjestiti se na drugu visoku skolu ili fakultet, ili izmijeniti neki od drugih elemenata koji su cijenjeni prilikom dodjele stipendije, obvezan je najprije takav zahtijev u pismenom obliku dostaviti Hrvatskoj skolskoj zakladi. Hrvatska skolska zaklada mora odobriti ovaj zahtjev da bi se omogucilo studentu da ostane u programu.
 • Student mora obavijestiti Hrvatsku skolsku zakladu da li prima bilo kakovu dodatnu financijsku pomoc iz bilo kojeg drugog izvora, ukljucujuci detaljne informacije o izvoru pomoci.
 • Nepridrzavanje bilo kojeg od zahtjeva navedih u ovom Vodicu za studente moze dovesti do ukidanja stipendije. Stipendijski odbor Hrvatske skolske zaklade moze poduzeti i bilo kakovu drugu administrativnu mjeru koju smatra prikladnom.

PRIJAVU možete naći na ovom linku

Prijavu sa navedenim dokumentima treba dostaviti na adresu:

Croatian Scholarship Fund, P.O. Box 290, San Ramon, CA 94583 USA


Molbu i informaciju o potrebnim dokumentima možete naći na www.croatianscholarship.org

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu