Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije Grada Zadra za studente slabijeg imovinskog stanja

Baza natječaja

Stipendije Grada Zadra za studente slabijeg imovinskog stanja

Rok za prijavu: 23.12.2013.

Kontakt institucija: Grad Zadar
Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Stipendije Grada Zadra studentima slabijeg imovinskog statusa

 

Grad Zadar će za akademsku 2013./2014. godinu dodijeliti 15 stipendija za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja.
Stipendija za studente koji studiraju u mjestu prebivališta iznosi 500,00 kuna, a za studente koji studiraju izvan mjesta prebivali šta 700,00 kuna mjesečno.

Kriteriji za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja jesu materijalni i socijalni položaj, a korektivni kriterij je opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja.

Prijave se podnose od 09. do 23. prosinca 2013. godine.
Lista prvenstva za dodjelu stipendija objavljuje se na Oglasnoj ploči Grada Zadra i OTP banke d.d., te službenim web stranicama Grada Zadra u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Prijave s potrebnom dokumentacijom predaju se u natječajnom roku u sobu br. 5 (pisarnicaprizemlje), Gradska uprava Grada Zadra, Narodni trg 1 ili šalju poštom na istu adresu, uz naznaku „Za stipendiju“.

 

Materijali

Natječaj za dodjelu stipendija (94 kb)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu