Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za dodjelu nagrade najuspješnijem studentu s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci

Baza natječaja

Natječaj za dodjelu nagrade najuspješnijem studentu s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci

Rok za prijavu: 21.11.2016.

Kontakt institucija: Sveučilište u Rijeci
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Hrvatska

 

Sveučilište u Rijeci raspisuje

N A T J E Č A J
za dodjelu nagrade najuspješnijem studentu s invaliditetom Sveučilišta u Rijeci

Najuspješnijem studentu s invaliditetom dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu od 1.000,00 kn.


Pravo prijave na Natječaj imaju:

- redoviti studenti s invaliditetom (60-postotnim ili većim) upisani u 2016./2017. akademskoj godini na preddiplomski sveučilišni ili preddiplomski stručni ili integrirani sveučilišni ili specijalistički diplomski stručni studij Sveučilišta u Rijeci.

Kriteriji za dodjelu Nagrade su sljedeći:

 • da je student postigao prosječnu ocjenu u prethodnoj akademskoj godini (do 30. rujna) 3,5 ili više
 • da je u prethodnoj akademskoj godini (do 30. rujna) prikupio najmanje 30 ECTS bodova
 • da nije stegovno kažnjavan od strane sastavnice Sveučilišta (potrebno priložiti potvrdu sastavnice)
 • da jednokratnu nagradu za najuspješnijeg studenta s invaliditetom na Sveučilištu u Rijeci dobiva prvi put.

Ukoliko više kandidata ispunjava navedene kriterije, primjenjuju se dodatni kriteriji:

 • studentski aktivizam
 • sportski uspjesi.

Kandidati su obvezni priložiti sljedeće dokumente:

 • popunjen obrazac prijave za nagradu najuspješnijem studentu s invaliditetom;
 • presliku Rješenja o tjelesnom oštećenju izdanog od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko
 • osiguranje RH;
 • potvrdu o broju stečenih ECTS-a i prosjeku ocjena u ak. god. 2015./2016.;
 • dokaz visokog učilišta da se protiv studenta ne vodi stegovni postupak te da nije stegovno kažnjavan (podignuti u Studentskoj službi sastavnice).

Prijave
Prijavni obrazac s pripadajućom dokumentacijom dostavlja se:

 • poštom na adresu: Sveučilišni savjetovališni centar, Ured za studente s invaliditetom, Radmile Matejčić 3, 51000 Rijeka (zgrada Građevinskog fakulteta na Kampusu) ili
 • elektronički na adresu: uredssi@uniri.hr ili
 • osobno Uredu za studente s invaliditetom.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 21. studenog 2016. godine (datum poštanskog žiga).
Rezultati Natječaja bit će objavljeni 28. studenog 2016. godine na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci
http://www.uniri.hr/ i Ureda za studente s invaliditetom http://www.ssc.uniri.hr/hr/ured-za-studente-s-invaliditetom.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu