Početna stranica > Baza natječaja > Stipendiranje nadarenih studenata diplomskog sveučilišnog studija u Zagrebu

Baza natječaja

Stipendiranje nadarenih studenata diplomskog sveučilišnog studija u Zagrebu

Rok za prijavu: 20.11.2019.

Kontakt institucija: Rotary Club Zagreb-Sesvete

 

Rotary Klub Zagreb-Sesvete

10360 Sesvete

Restoran „Isabella“, Vinogorska 55

Objavljuje,

NATJEČAJ

za stipendiranje nadarenih studenata diplomskog sveučilišnog studija u Zagrebu.

Dodjeljuju se 4 (četiri) stipendije Rotary Cluba Zagreb-Sesvete za akademsku 2019/20. godinu u iznosu od 1.000,00 kn/mjesečno (tisuću kuna mjesečno) u trajanju od 10 mjeseci.

Stipendije se dodjeljuju studentima diplomskog sveučilišnog studija na nekom od fakulteta ili akademiji Zagrebačkog Sveučilišta i visokoškolskih ustanova, koji ispunjavaju slijedeće opće uvjete:

 • da nisu, osim iz opravdanih razloga ponavljali godinu,
 • da su redovni studenti diplomskog studija te da su prethodne godine imali prosjek ocjena 4 i više,
 • da imaju preporuku nastavnog ili znanstveno-nastavnog vijeća Fakulteta ili Visokoškolske ustanove,
 • da imaju neprekidno prebivalište u Gradskoj četvrti Sesvete, i okolici i to najmanje od dana upisa u program za koji su podnijeli molbu za Stipendiju,
 • da su državljani Republike Hrvatske,
 • da nisu stariji od 25 godine.

Uz zahtjev za dodjelu stipendije treba dostaviti:

 • kopije indeksa ili svjedodžbe za dvije prethodne godine s prosjekom ocjena,
 • nagrade i priznanja na području znanosti, umjetnosti ili  sporta kako na državnim tako i na međunarodnim natjecanjima,
 • dokaze o socijalnom statusu roditelja ili osoba koja ga uzdržava,
 • ostvaruje prava na pomoć za uzdržavanje,
 • ostvaruje prava na doplatak za pomoć i njegu,
 • prima dječji doplatak,
 • prima zaštitni dodatak na mirovinu,
 • prima pomoć socijalne skrbi Grada Zagreba,
 • ako kandidat živi u obitelji  nezaposlenog samohranog roditelja ili ako su oba roditelja nezaposlena,
 • ako kandidat živi u mnogočlanoj obitelji,
 • ako je kandidat izdvojen iz obitelji temeljem rješenja za socijalnu skrb,
 • u slučaju teške bolesti u obitelji, bolesti kandidata, invalidnost kandidata.

Rok za podnošenje molbi za dodjelu stipendija je do 20. 11. 2019. godine.

Pismene molbe u kuvertama s naznakom „za natječaj“ podnose se na adresu:

ROTARY KLUB ZAGREB-SESVETE

Restoran  „Isabella“, Vinogorska 55

10360 Sesvete

Prije isplate prve stipendije izabrani kandidat je dužan predočiti Rotary Clubu Zagreb-Sesvete potvrdu o redovnom upisu na narednu godinu diplomskog studija.

Odabrani kandidati dužni su sklopiti s Rotary Clubom Zagreb-Sesvete Ugovor o dodjeli stipendije prema tekstu kojeg utvrđuje Rotary Club Zagreb-Sesvete, u skladu s Odlukom o Programu stipendiranja RC Zagreb-Sesvete.

Rotary Club Zagreb-Sesvete će pismeno izvijestiti sve podnositelje molbi o rezultatu natječaja u roku od 15 dana od zaključenja natječaja.

Obveza korisnika stipendije je podnijeti izvješće Rotary Clubu Zagreb-Sesvete osobno na druženjima kluba najmanje dva puta godišnje (krajem svakog semestra). Na poziv Rotary Cluba Zagreb-Sesvete korisnik stipendije treba sudjelovati u aktivnostima kluba.

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu