Početna stranica > Stipendije > Predstavljamo > Fond Jedinstvo uz pomoć znanja

Predstavljamo

Fond Jedinstvo uz pomoć znanja

Fond Jedinstvo uz pomoć znanja potiče znanstvenike i stručnjake u inozemstvu hrvatskog porijekla na povratak u Hrvatsku.

O Fondu
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, u ime Vlade Republike Hrvatske, pokrenulo je program Fond "Jedinstvo uz pomoć znanja" (Unity through Knowledge Fund - UKF). Fond je poduprt kroz Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, zajmom Svjetske banke.

Ovaj program želi:

  • ohrabriti znanstvenike i stručnjake u inozemstvu hrvatskog porijekla (Dijaspora) na povratak u Hrvatsku i/ili povezivanje s domaćim znanstvenicima
  • potaknuti hrvatske institucije, tvrtke i znanstvenike da koriste potencijale hrvatske znanstvene i stručne dijaspore. Ovi će procesi biti uključeni u zadaću nacionalne rekonstrukcije i gospodarskog razvoja.

U skladu sa sloganom spajanje – suradnja - stvaranje, misija je Fonda ujediniti hrvatske znanstvene i stručne potencijale u domovini i dijaspori u izgradnji društva utemeljenog na znanju.

Kako bi postigao ovaj zadatak, Fond teži ka ostvarenju sljedećih ciljeva: poticanje istraživanja koja su konkurentna na međunarodnoj razini, poticanje istraživanja koja stvaraju nove vrijednosti hrvatskom gospodarstvu, te poticanje projekata koji razvijaju istraživačku infrastrukturu.

Fond će podupirati samo izvrsne istraživačke projekte koji značajno doprinose hrvatskoj znanosti i gospodarstvu. Projekti se odabiru putem javnih natječaja, kroz nepristrani i kompetitivni proces procjenjivanja, kojeg nadgleda Povjerenstvo za upravljanje i kojim upravlja dvočlano tajništvo Fonda. Povjerenstvo za upravljanje imenovao je ministar znanosti, obrazovanja i športa. Projekti se odabiru na temelju preporuka anonimnih, međunarodno priznatih stručnjaka – evaluatora. Konačne odluke o financiranju donosi Povjerenstvo za verifikaciju kojim predsjeda ministar.

Fond će financirati odabrane projekte u okviru posebno osmišljenih programa, koji pokrivaju sljedeća područja: znanstvena suradnja, poticanje pokretljivosti istraživača, komercijalizacija istraživanja i zaštita intelektualnog vlasništva te podrška mladim znanstvenicima.

 

Znanstvena suradnja

Program znanstvene suradnje

Program znanstveno-istraživačke suradnje podupire zajedničke istraživačke projekte srednjeg opsega koji uključuju dijasporu. Program sadrži većinu instrumenata Fonda.

Programski cilj: Privući obećavajuće znanstvene projekte u hrvatske tvrtke i institucije zajedno s međunarodnim/privatnim investicijama, pripadajućim znanjem i potencijalnim znanstvenim rezultatima.

Pokazatelj provedbe: broj znanstvenih projekata na kojemu surađuju domicilni znanstvenicima sa znanstvenicima iz dijaspore

Instrumenti: znanstveni projekt, znanstveni novaci, post-doktorsko istraživanje, kratkoročna posjeta, dugoročna posjeta, savjetovanje, znanstveni skup, oprema. Može se primijeniti na više od jednog instrumenta u sklopu programa.

 

Potpora "Na putu kući"

Cilj: Otvoriti znanstveniku iz dijaspore mogućnost za uspostavu znanstvene suradnje s hrvatskom institucijom bez nužnog stalnog preseljenja u Hrvatsku. Potpora omogućuje stvaranje istraživačkog tima i njegovog vođenja iz inozemstva.

Prijava: Mogu se prijaviti izvrsni i iskusni znanstvenici/stručnjaci iz inozemstva ako mogu pokazati sposobnost da vodi i nadzire tim suradnika. Potpora može uključivati financiranje više od jednog instrumenta, poput troškova provedbe znanstvenog projekta, naknade za članove lokalnog tima, putne troškove i ostale naknade za sve članove projekta, specifičnu sitnu opremu, itd.

 

Potpora "Preko granice"

Cilj: Omogućiti znanstveniku iz Hrvatske da započne i ostvari suradnju sa znanstvenikom iz dijaspore. Potpora je namijenjena iskusnim hrvatskim znanstvenicima iz gospodarskog i akademskog sektora koji žele razvijati vlastitu produktivnost sudjelovanjem u većim međunarodnim projektima pomoću partnera iz inozemstva.

Prijava: Mogu se prijaviti izvrsni i iskusni hrvatski znanstvenici koji pokažu potencijal za vođenje projekta. Potpora pokriva troškove istraživanja, kratkoročne i dugoročne posjete, putne troškove i naknade kako za voditelja tako i za suradnike, specifičnu sitnu opremu, itd.

 

Program povezivanja znanstvenika

Program povezivanja znanstvenika otvara mogućnosti za razmjenu stručnjaka i znanja između Hrvatske i znanstvene dijaspore.

Programski cilj: Podržati stalni dotok znanja i vještina u Hrvatsku kroz omogućavanja mobilnosti stručnjaka i znanstvenika na uspješnim istraživačkim projektima .

Pokazatelj provedbe: broj i trajanje razmjena stručnjaka na projektima u skladu s ciljevima Fonda

Instrumenti: kratkotrajne posjete, dugoročne posjete, znanstveni skupovi, novaci, post-doktorsko usavršavanje. Moguće se prijaviti na samo jedan od instrumenata u sklopu programa povezivanja.

 

Potpora Stjecanje iskustva

Cilj: Otvoriti mogućnost mladim znanstvenicima da steknu istraživačko iskustvo pomoću posjeta istraživačkim centrima u inozemstvu kroz suradnju sa znanstvenicima i stručnjacima iz dijaspore.

Prijava: Za talentirane mlade znanstvenike koji teže vlastitom znanstvenom razvoju u skladu s ciljevima Fonda. Ova potpora uključuje troškove puta kao i naknadu za posjete znanstvenika s jasnim ciljevima i rezultatima (upoznavanje s tehnologijom, uspostavljanje suradnje …). Preduvjet za uspješnu prijavu je osobni i stručni plan razvoja odobren od strane domaćina, s jasnim doprinosom za Hrvatsku od ovakvog boravka u inozemstvu.

 

Potpora Posjet domovini

Cilj: Omogućiti prominentnim članovima hrvatske dijaspore potporu za njihovu posjetu hrvatskim tvrtkama i institucijama kako bi doprinijeli znanstvenoj suradnji ili kako bi omogućili prijenos znanja na istraživanja u Hrvatskoj.

Prijava: Član dijaspore ili hrvatska organizacija-domaćin mogu se natjecati za ovu vrstu potpore ako pokažu očitu potrebu i prijenos znanja za svoja istraživanja. Usto, svi članovi dijaspore kojima se odobri ova potpora obvezni su održati jedno predavanje za širu javnost. Potpora može uključivati naknadu za znanstvenike tijekom boravka u Hrvatskoj.

 

Mladi znanstvenici i stručnjaci

Program za mlade znanstvenike i stručnjake podupire mlade znanstvenike i stručnjake, kako iz Hrvatske tako i iz dijaspore, u svim aspektima njihovog profesionalnog razvoja. Program želi doprinijeti "priljevu mozgova" u hrvatska inovativna mala i srednja poduzeća, sveučilišta i istraživačke ustanove.

Cilj programa: pokrenuti inovacijski potencijal mladih znanstvenika i stručnjaka kroz njihovo samostalno vođenje znanstvenih i tehnoloških projekata. Podupiru se projekti znanstvenika i stručnjaka poslijediplomanada i poslijedoktoranada,  koji su stekli doktorat prije najviše 5 godina.

Program će poticati:

  • poslijedoktorsko usavršavanje izvrsnih mladih znanstvenika i stručnjaka na hrvatskim tvrtkama i institucijama za preuzimanje vodećih uloga u znanosti i tehnologiji;
  • samostalni projekti vrhunskih mladih znanstvenika i stručnjaka hrvatskog porijekla iz inozemstva koji su se vratili u Hrvatsku;
  • uspješna i inovativna mala i srednja poduzeća koja uključuju mlade znanstvenike i stručnjake u rad na svojim projektima istraživanja i razvoja.

Poduprti projekti moraju pokrenuti prijenos znanja, vještina i investicija u Hrvatsku.

Pokazatelj provedbe: broj poduprtih projekata za mlade znanstvenike.

Instrumenti: znanstveni projekt, post-doktorsko usavršavanje, znanstveni novaci, kratkotrajna posjeta, znanstveni skupovi, savjetovanje, oprema, poduzetnička aktivnost. Unutar projektnog prijedloga može se prijaviti za jedan ili više instrumenata.

 

Program stvaranja novih vrijednosti

Program stvaranja novih vrijednosti obuhvaća komercijalnu primjenu rezultata istraživanja te potiče sve postupke koji vode do komercijalizacije, od primijenjenog istraživanja do zaštite prava na intelektualno vlasništvo (IPR).

Programski cilj: poboljšati poduzetničke aktivnosti znanstvenika (kroz istraživanje fokusirano na primjenu) kako bi se stvorila dodatna vrijednost za hrvatsko gospodarstvo te na taj način izbjegao odljev mozgova.

Pokazatelj provedbe: broj komercijalnih primjena proisteklih iz programa

Instrumenti: poduzetničke aktivnosti, znanstveni projekti, dugoročne posjete, kratkotrajne posjete, oprema, savjetovanje. Unutar projektnog prijedloga može se prijaviti za jedan ili više instrumenata.

 

Potpora Inovacija

Cilj: Poduprijeti prenamjenu i razvoj postojećih temeljnih istraživačkih aktivnosti ka istraživačkom radu fokusiranom na rezultate primjenjive u gospodarstvu i društvenom razvoju.

Prijava: Prikladni voditelji projekata su znanstvenici iz dijaspore koji žele nastaviti istraživačko-znanstveni rad s komercijalnom primjenom u Hrvatskoj i također hrvatski znanstvenici kojim je potrebna suradnja s dijasporom radi ostvarivanja istoga cilja. Projekti se odabiru uzimajući u obzir inovativni karakter projekta i potencijalni primjenjivi rezultat.

 

Potpora Intelektualno vlasništvo

Cilj: Ohrabriti zaštitu prava na intelektualno vlasništvo rezultata proizašlih iz hrvatskih znanstvenih projekata.

Namjena: Mogu se prijaviti znanstvenici kojima je potrebna financijska pomoć za zaštitu IPR-a (kao rezultata njihova rada) na lokalnoj i međunarodnoj razini. Prednost imaju projekti koji surađuju s dijasporom na prioritetnim istraživanjima.

 

Smjernice i operativni postupci, 2007. (pdf, 1.4 MB)
Temeljni dokument Fonda "Jedinstvo uz pomoć znanja" kojeg je 29. siječnja 2007. odobrilo Povjerenstvo za upravljanje, Svjetska banka i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Dokument detaljno opisuje ulogu Fonda, procedure za dodjelu potpora te daje smjernice kandidatima.

Tekst preuzet sa www.ukf.hr


Pogledajte tekst natječaja ovog programa stipendiranja

Fond Jedinstvo uz pomoć znanja
Planinska 1, HR-10000 Zagreb, Croatia
Kontakt osoba: Hrvoje Meštrić
Tel: +385 1 23 52 616
URL: http://www.ukf.hr
E-mail: office@ukf.hr

Stipendije koje dodjeljuje ova institucija:
Potpora 'Reintegracija'
Potpora 'Moje prvo istraživanje'
Potpora 'Reintegracija'
Potpora 'Moje prvo istraživanje'

 

 

Posjeti www.ceu.hu