Početna stranica > Stipendije > Predstavljamo > Nacionalni ENIC/NARIC ured

Predstavljamo

Nacionalni ENIC/NARIC ured

Studirali ste u inozemstvu? Želite priznavanje Vaše inozemne visokoškolske kvalifikacije u Hrvatskoj? Posjetite internet stranice Nacionalnog ENIC/NARIC ureda, Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Ukoliko ste studirali u inozemstvu i želite priznavanje vaše inozemne visokoškolske kvalifikacije u Republici Hrvatskoj, možete se obratiti Nacionalnom ENIC/NARIC uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje koji je zadužen za stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Nacionalni ENIC/NARIC ured je izvještajni centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija zadužen za pružanje informacija o inozemnim te nacionalnom obrazovnom sustavu. Član je Europske mreže nacionalnih izvještajnih centara o akademskoj pokretljivosti i priznavanju (ENIC - European Network of Information Centres) te Nacionalnoga informacijskog centra za akademsko priznavanje (NARIC – National Academic Recognition Information Center).

ENIC mrežu osnovalo je Vijeće Europe i UNESCO u svrhu akademske pokretljivosti i što kvalitetnije provedbe načela Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe (tzv. Lisabonska konvencija). Mrežu čine nacionalni informacijski centri država članica European Cultural Convention ili UNESCO Europe Region, a osnivači su im državna tijela. NARIC mreža osnovana je na inicijativu Europske komisije, u cilju unapređivanje akademskog priznavanja kvalifikacija u zemljama članicama Europske Unije, Europske ekonomske zajednice (European Economic Area, EEA) i pridruženih članica Centralne i Istočne Europe i Cipra. Cilj Mreže je poticanje akademske mobilnosti.

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u svrhu zapošljavanja (stručno priznavanje) ili nastavka obrazovanja (akademsko priznavanje) u Republici Hrvatskoj obavlja se od 1. srpnja 2004. godine na temelju Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija. Stupanjem na snagu spomenutog Zakona prestao je vrijediti Zakon o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma – tzv. nostrifikacija.

Stručno priznavanje, kao i akademsko priznavanje, ima za svrhu potvrditi vrijednost neke kvalifikacije. Glavni cilj procesa u stručnom priznavanju jest utvrditi jesu li znanje i stručne vještine nositelja kvalifikacije prikladni za bavljenje određenom vrstom posla, dok je cilj akademskog priznavanja utvrditi status kvalifikacije razmatrajući je li nositelj kvalifikacije sposoban nastaviti studij u izabranom smjeru i na izabranoj razini.

U skladu sa Zakonom o izmjenama Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, od dana 28. prosinca 2006. godine, akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u nadležnosti je sveučilišta, veleučilišta, odnosno visokih škola ovisno o tome za koji konkretan studij kandidat iskazuje interes.

Za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije u Republici Hrvatskoj važno je znati:

  1. Inozemna visokoškolska  kvalifikacija – podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu odnosno stupanj stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje javnom ispravom koje izdaje nadležno ustanova.
  2. Kvalifikacija mora biti izdana od strane visokoškolske institucije akreditirane od strane nadležnog akreditacijskog tijela zemlje u kojoj je kvalifikacija izdana.
    Akreditacija je rezultat revizije/vrednovanja obrazovnog programa ili institucije, koja prati postizanje unaprijed dogovorenih standarda. Može se definirati kao priznavanje programa ili institucije od strane nadležnog akreditacijskog tijela u državi, ukoliko su zadovoljeni dogovoreni  standardi. 
  3. Studijski program koji vodi do kvalifikacije mora biti akreditiran od strane nadležnog akreditacijskog tijela zemlje u kojoj je kvalifikacija izdana.

Kontakti i informacije:

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Nacionalni ENIC/NARIC ured
Tel: 01 6274 888
Fax: 01 6274 889
e-mail: enic@azvo.hr
www.azvo.hr

 

 

Posjeti www.ceu.hu