Početna stranica > Stipendije > Predstavljamo > Priručnik za stipendije EU i EFTA-e za studente Za ...

Predstavljamo

Priručnik za stipendije EU i EFTA-e za studente Zapadnog Balkana

Predstavljamo vam priručnik koji sadrži rezultate istraživanja o prilikama za stipendije u zemljama EU i EFTA-e (Europska slobodna trgovinska zona- Lihtenštajn, Norveška, Island i Švicarska) za studente zemalja Zapadnog Balkana.

Obrazovanje je postavljeno kao ključni koncept u razvoju i približavanju zemalja Zapadnog Balkana Europskoj uniji jer tranzicija zahtijeva visoko kvalificiranu radnu snagu i promjenu načina razmišljanja. Obrazovanje je također i područje koje će bitno pripomoći integraciji lokalnog visokog obrazovanja u sistem visokog školstva Europske unije, povećavajući interes studenata Zapadnog Balkana za studij u inozemstvu i EU da potakne same studente na takvu vrstu interesa.

Studija Fundacije Kralja Baudouina "Studentska mobilnost u zemljama Zapadnog Balkana" naglašava ključne probleme mobilnosti studenata Zapadnog Balkana u zemlje EU i EFTA-e. Intervjuirajući studente koji nisu zainteresirani za  studij u inozemstvu, njih 51% ističe nedostatak novca kao glavni razlog svoje nezainteresiranosti, a 62,4% onih koji su razmatrali odlazak na studij u inozemstvo također ističu pronalaženje financija kao glavni problem.

Kada je studentima postavljeno pitanje o tome koji bi aspekt trebalo poboljšati, njih 81,4% je predložilo više stipendija. Od ukupnog broja intervjuiranih samo je svaki treći znao da postoje mogućnosti za dobivanje stipendija. Manje od 10% je znalo za neki specifični oblik stipendija ili programa mobilnosti Europske unije.

Na temelju ovih saznanja, Fundacija kralja Baudouina je istražila mogućnosti stipendiranja koje postoje u EU za studente Zapadnog Balkana.

Rezultati tog istraživanja su predstavljeni u ovom priručniku kao on-line pomoć studentima u potrazi za stipendijama.

 SPARK priručnik (pdf, 800 kB)

Ovaj priručnik sadrži vrijedne informacije o mogućnostima studija za studente Zapadnog Balkana i ima za cilj bolje informiranje studenta o stipendijama. Za same informacije kontaktirane su brojne organizacije zemalja EU (DAAD, British Council, French Cultural Centres, Swedish Institute i Cooperazione Italiana), ali i web stranice nevladinih organizacija koje rade u visokom obrazovanju zemalja Zapadnog Balkana.

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu