Početna stranica > Stipendije > Predstavljamo > Program za cjeloživotno učenje

Predstavljamo

Program za cjeloživotno učenje

Hrvatska je započela s pripremnim provođenjem programa za cjeloživotno učenje čime se omogućuje probno sudjelovanje hrvatskih obrazovnih ustanova u najvećem programu EU u području obrazovanja.

Hrvatska započela s pripremnim provođenjem programa za cjeloživotno učenje

Dana 30. siječnja 2009. Agencija za mobilnost i programe EU potpisala je s Europskom komisijom Ugovor  o pripremnom provođenju Programa za cjeloživotno učenje, najvećeg programa Europske zajednice u području obrazovanja.

Ovaj program obuhvaća prijašnje programe mobilnosti za sve razine obrazovanja pod zajedničkom kapom, a za programski ciklus u trajanju od 2007. do 2013. godine za njega je izdvojeno gotovo 7 milijardi eura.

Program za cjeloživotno učenje tako obuhvaća Comenius (za škole), Erasmus (za visoka učilišta), Grundtvig (za ustanove za obrazovanje odraslih) i Leonardo da Vinci (za strukovno obrazovanje).
Potpisivanjem Ugovora po prvi put se Republici Hrvatskoj omogućuje sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje, koji će se otvoriti raspisivanjem Posebnog natječaja za Hrvatsku, a što se očekuje krajem veljače. Sudjelovanje u Posebnom natječaju preduvjet je za punopravno pristupanje Programu za cjeloživotno učenje, što je strateški prioritet u području obrazovanja s ciljnom godinom 2010.

U okviru Posebnog natječaja bit će otvorene mogućnosti pojedinačne mobilnosti, koje podrazumijevaju mobilnost studenata - studiranje u stranoj državi; učenika – obavljanje prakse u inozemstvu; te mobilnost nastavnog osoblja (u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju kao i u obrazovanju odraslih) - predavanja u stranoj državi, sudjelovanje u seminarima, konferencijama, te stručno usavršavanje vezano za struku. Također postoje mogućnosti usmjerene na osobe koje su aktivne u donošenju odluka vezanih za obrazovanje, kao što su djelatnici ministarstava, lokalnih i regionalnih vlasti, a kojima su otvorene mogućnosti sudjelovanja na tečajevima i konferencijama u inozemstvu u svrhu razmjene iskustava i razvijanja novih ideja usmjerenih unaprjeđenju obrazovanja.

Agencija istovremeno provodi i Program bilateralne mobilnosti u visokom obrazovanju za akademsku godinu 2008./09., pokrenut u lipnju 2008., a koji će se nastaviti i tijekom 2009. godine.  Na ovaj se način visokoškolskim ustanovama istovremeno pružaju dva instrumenta mobilnosti -  unutar programa visokoškolske mobilnosti Erasmus, koji je dio Programa za cjeloživotno učenje, i spomenutog Programa bilateralne mobilnosti.

Spomenimo i da je krajem 2008. raspisan natječaj za pripremne posjete, usmjeren na nastavnike osnovnih i srednjih škola, kao i ustanova koje se bave obrazovanjem odraslih, a s ciljem olakšavanja stvaranja međunarodnih kontakata. Taj je natječaj nadopunjen trenutačno otvorenim natječajem za tiha partnerstva koji hrvatskim ustanovama pruža mogućnosti sudjelovanja u inozemnim projektima u statusu tihih partnera.

Izvor: Agencija za mobilnost i programe Europske unije

 

 

Posjeti www.ceu.hu