Početna stranica > Stipendije > O stipendijama

O stipendijama

Što su stipendije?

Stipendije su oblik financijske pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja, profesionalnog usavršavanja ili istraživanja. Stipendije se dodjeljuju na temelju akademskog uspjeha, posebnih talenata (sport, izvedbene umjetnosti), socijalnog statusa ili pripadnosti određenoj društvenoj ili etničkoj skupini.

Vrste stipendija za visoko obrazovanje

Programi stipendiranja se mogu odnositi na studijske programe koji uključuju postizanje određenog akademskog stupnja (preddiplomski studij (nekada dodiplomski), diplomski studij (nekada poslijediplomski), poslijediplomski studij (nekada doktorski), postdoktorski studij), na kraće studijske boravke, programe profesionalnog usavršavanja (seminare, konferencije, radionice, stažiranje itd.), znanstveno istraživanje, učenje stranih jezika itd.

Stipendije mogu biti potpune ili djelomične. Potpune stipendije pokrivaju troškove školarine, smještaja, hrane, osobnih troškova te dodatnih studijskih materijala, dok djelomične stipendije pokrivaju jedan ili više navedenih troškova, ali ne sve.

Tko dodjeljuje stipendije?

Stipendije dodjeljuje čitav niz institucija i organizacija iz svih sektora društva – vladinog, nevladinog i privatnog. Među njima su najčešće:

  • visoka učilišta
  • tijela državne ili lokalne vlasti (vlade, ministarstva, županije/pokrajine, gradovi)
  • međunarodne organizacije
  • zaklade
  • nevladine organizacije
  • privatne tvrtke

Zašto su stipendije važne?

Značaj stipendija u širem društvenom kontekstu je mnogostruk. S jedne strane, stipendije otvaraju pristup obrazovanju zaslužnim pojedincima i onima kojima bez dodatnih financijskih sredstava obrazovanje ne bi bilo dostupno. Povećavajući tako pristup obrazovanju, stipendije doprinose demokratizaciji visokog obrazovanja i povećanju broja visokoobrazovanoga građanstva.

Nadalje, programi stipendiranja potiču uspostavljanje suradnje između visokih učilišta i predstavnika vladinog, nevladinog i privatnog sektora. Na taj se način omogućuje bolja povezanost visokih učilišta sa širom društvenom zajednicom u smislu ponude obrazovnih programa koji odgovaraju potrebama zajednice te, s druge strane, naobrazba kadra potrebnog svim sektorima.

Naposljetku, stipendije su čimbenik koji utječe na povećanje mobilnosti kako studenata, tako istraživača i nastavnoga kadra unutar europskog prostora visokog obrazovanja i šire, što je jedan od osnovnih ciljeva Bolonjske deklaracije. Stvaranje i provođenje zajedničkih programa stipendiranja te studentska razmjena doprinose nacionalnoj i međunarodnoj suradnji visokih učilišta sa drugim institucijama u visokom obrazovanju.
 

Informiranje i savjetovanje o stipendijama
financijski podupire Grad Zagreb

 

 

Posjeti www.ceu.hu