Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za dodjelu stipendije djevojci bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Baza natječaja

Natječaj za dodjelu stipendije djevojci bez odgovarajuće roditeljske skrbi

Rok za prijavu: 30.11.2018.

Razina studija: preddiplomski studij, diplomski studij
Područje studija: tehničke znanosti

 

Soroptimist International je dobrotvorna organizacija koja diljem svijeta okuplja žene raznolikih zanimanja, organizirane u mjesne klubove, sa zajedničkim ciljem pomoći ženama i djeci u stjecanju obrazovanja čime im se pruža više mogućnosti za razvijanjem vještina i vlastitih potencijala u svrhu povećanja kvalitete vlastitog života i života zajednice.

Zagrebački ogranak organizacije otvara 

N A T J E Č A J

Za dodjelu financijske potpore u svrhu školovanja djevojci bez odgovarajuće roditeljske skrbi za akademsku godinu 2018./2019.

1. Za akademsku godinu 2018./2019. dodijelit će se jedna (1) financijska potpora za studij na javnom visokom učilištu tehničkih znanosti, računarstva i informatike

2. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju kandidatkinje koje udovoljavaju sljedećim     

     uvjetima:

 • da su državljanke Republike Hrvatske
 • da su redovne studentice bez ponavljanja godine
 • da nisu apsolventice
 • da su završile prethodnu godinu studija, odnosno završni razred srednje škole najmanje s prosječnom ocjenom 3,0
 • da su do punoljetnosti bile bez roditeljske skrbi, smještene u domovima socijalne skrbi ili u udomiteljskim obiteljima
 • da ne ostvaruju pravo na stipendiju po nekoj drugoj osnovi.

3. Financijska potpora dodjeljuje se za razdoblje od 10 mjeseci s početkom od 1. listopada tekuće godine.

4. Mjesečni iznos potpore je 800,00 kn (osamsto kuna)

5. Rok za podnošenje zahtjeva je 30. 11. 2018.

6. Zahtjev s kratkim životopisom (podaci o studentici, socijalni status, naziv visokog učilišta na koje se upisala, ukupan prosjek ocjena prethodno završene godine, nagrade, priznanja i sl.) podnosi se poštom preporučeno na adresu Kluba:

Zelenjak 24 10 000 Zagreb

ili e-poštom na soroptimist@gmail.com.

7. Uz zahtjev sa životopisom potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • domovnicu
 • osobnu iskaznicu
 • ovjereni prijepis ocjena s prethodne godine studija
 • za studentice prve godine ovjerenu presliku svjedodžbe četvrtog razreda srednje škole
 • rješenje centra za socijalnu skrb
 • potvrda o upisu na javno visoko učilište.

Kod prijave elektroničkom poštom potrebna dokumentacija dostavlja se poštom najkasnije do dana zaključenja natječaja.
Nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati kao ni ona zaprimljena nakon isteka natječajnog roka.

8. O rezultatima natječaja kandidatkinje će biti obaviještene najkasnije 30 dana od dana zaključenja natječaja.

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Natječaj za dodjelu stipendije djevojci bez odgovarajuće roditeljske skrbi (2017)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu