Početna stranica > Baza natječaja > Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke

Baza natječaja

Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke

Rok za prijavu: 30.06.2012.

Kontakt institucija: Institut za razvoj obrazovanja
Razina studija: program profesionalnog usavršavanja
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Europa

 

Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke

Program

Program za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke bilateralni je program za poticanje istraživanja sklopljen 2005. godine između Njemačke službe za akademsku razmjenu i Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) Republike Hrvatske.

Tko financira program?

Sredstva za provođenje programa u Hrvatskoj osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS), a u Njemačkoj Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) iz proračuna Saveznog ministarstva za obrazovanje i istraživanje (BMBF).

Koji su ciljevi programa?

Cilj programa je intenziviranje suradnje između hrvatskih i njemačkih grupa istraživača koji rade zajedno na određenom znanstvenoistraživačkom projektu. Potiče se mobilnost. Pritom je posebno težište na usavršavanju i specijalizaciji mlađih znanstvenika. U prijavi (opisu projekta) treba navesti konkretne ciljeve te broj i status sudionika za koje se traži potpora. Istraživačke suradnje koje se planiraju kao pripremne mjere za opsežnije pothvate, kao što je priprema za prijavu na natječaj neke europske ili njemačke agencije za potporu istraživanja, izrazito su poželjne.

Koje se ciljne skupine podupiru? 

Znanstvenici, sveučilišni profesori i mlađi znanstvenici (prvostupnici, diplomandi, diplomirani, magistrandi, doktorandi, postdoktorandi).

Tko se može natjecati?

Na natječaj se mogu javiti s hrvatske strane sveučilišni profesori, znanstvenici i postdoktorandi stalno zaposleni na hrvatskim visokim učilištima i znanstvenoistraživačkim institutima. Ukoliko se radi o radu na određeno vrijeme, rok na koji je sklopljen ugovor o radu ne smije biti kraći od roka financiranja projekta.
Program je otvoren za sva znanstvena područja.

Koji su preduvjeti za prijavu?

Preduvjet za prijavu je dogovoren konkretan zajednički projekt visoke kvalitete na kojemu partneri iz dviju zemalja namjeravaju raditi zajednički i komplementarno. Prijava s hrvatske strane može se uzeti u obzir samo ako postoji paralelna prijava njemačkog partnera. Pritom treba jasno prikazati koje konkretne zadaće preuzima hrvatska, a koje njemačka strana. Osnovno financiranje projekta (troškovi osoblja i opreme) treba biti osigurano na obje strane (u Hrvatskoj kroz nacionalni projekt koji financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta).

Koliko traje financiranje projekta?

Ukupno trajanje financiranja projekta ograničeno je na dvije godine, što isključuje mogućnost produženja financiranja projekta izvan tog roka. Odobrenje druge projektne godine slijedi pod uvjetom da su s obje strane osigurana odgovarajuća proračunska sredstva.
Napomena: Postoji mogućnost jednogodišnjeg financiranja projekta, te se oba partnera moraju prigodom prijave projekta usuglasiti prijavljuju li projekt na dvije ili jednu godinu.

Koje se aktivnosti financiraju?

MZOS preuzima potporu mobilnosti članova hrvatske istraživačke grupe do njemačkih partnerskih ustanova te troškove boravka članova njemačke istraživačke grupe u Hrvatskoj. DAAD preuzima u obliku paušala potporu mobilnosti članova njemačke istraživačke grupe do hrvatskih partnerskih ustanova te troškove boravka članova hrvatske istraživačke grupe u Njemačkoj. Mogu se financirati kratki boravci znanstvenika/-ca i doktoranada. Najdulje razdoblje potpore za znanstvenike iznosi mjesec dana po boravku, a za studente, diplomirane i doktorande dva mjeseca po boravku. U zahtjevu treba dokumentirati po kojim su kriterijima odabrane osobe za koje se traži potpora. Uvjet za provedbu projekta je da podnositelj zahtjeva osigura dodatno pokriće troškova npr. za osnovnu opremu radnih mjesta (nabava aparata, potrošni materijal, dokumentacija, troškovi umnožavanja i tiska te troškovi osoblja).


Do kad je moguće prijaviti projekt?

Rok za prijavu projekta je 30. lipnja 2012. godine. Ako se šalje poštom, vrijedi datum poštanskog pečata preporučene pošiljke zadnjeg dana natječaja, a ako se predaje osobno u urudžbenom uredu Ministarstva, vrijedi datum zaprimanja.

Kada počinje financiranje projekta?

Početak financiranja odabranih projekata je 1. siječnja 2013. godine.
 

Gdje se podnosi zahtjev?

Molimo da potpune zahtjeve, neuvezane, bez spajalica, spojnica i plastičnih folija, u jednom primjerku, uputite na sljedeću adresu u Hrvatskoj:
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
n/r gđe Marije Crnić
Donje Svetice 38
10000 Zagreb
Tel.: 01/45 94 353
Faks: 01/45 94 316
E-mail: marija.crnic@mzos.hr
Internet: http://www.mzos.hr
 

Informacije o provođenju programa s njemačke strane mogu se dobiti na sljedećoj adresi:
Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat 324 (Südosteuropa)
z. Hd. Herrn Hendrik Kelzenberg
Kennedyallee 50
53175 Bonn
Telefon: 0228/882-268
Telefax: 0228/882-9268
E-mail: kelzenberg@daad.de
Internet: http://www.daad.de/ppp
 

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke (2007)
Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke (2006)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu