Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije za doktorande

Baza natječaja

Stipendije za doktorande

Rok za prijavu: 07.10.2011.

Kontakt institucija: Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH
Razina studija: poslijediplomski studij
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: inozemstvo

 

Program IZOBRAZBA DOKTORANDA
Natječaj "Stipendije za doktorande“

Temeljni cilj programa je povećanje istraţivačkog standarda, podizanje kakvoće doktorskih studija i promicanje međunarodne mobilnosti mladih istraţivača tijekom doktorskog studija.

HRZZ će sufinancirati doktorsko obrazovanje unutar prioritetnih područja, utvrđenih Strateškimplanom:

  • asistenata, znanstvenih novaka i stručnih suradnika koji su zaposleni na hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima i imaju upisan doktorski studij u Hrvatskoj, a za provođenje istraživanja, sudjelovanje u istraživanju ili za doktorsku izobrazbu na međunarodno priznatoj inozemnoj ustanovi s ciljem njihovog znanstvenog profiliranja u okvirima strateških područja HRZZ-a
  • inozemnih doktoranda iz akademskih ustanova, za rad na znanstveno-istraţivačkom projektu u okviru akreditiranog doktorskog studija, u hrvatskim znanstvenim i akademskim ustanovama.

Uvjeti

  • radni status asistenta, znanstvenog novaka ili stručnog suradnika na hrvatskim sveučilištima i znanstvenim institutima i drugim javno financiranim znanstvenim ustanovama
  • upisan doktorski studij; na natječaj se mogu prijaviti doktorandi koji su upisali akreditirani doktorski studij u Hrvatskoj za odlazak u inozemstvo u međunarodno priznati centar ili strani studenti koji imaju upisan akreditiran doktorski studij u inozemstvu, a dolaze na hrvatsku znanstvenu ili akademsku ustanovu
  • trajanje stipendije od 3 do 12 mjeseci
  • projekt ne smije početi prije 7. listopada
  • kandidati koji su već bili financirani u okviru programa Stipendije za doktorande, ne mogu se ponovno prijaviti na ovaj natječaj

Detaljne informacije u uvjetima i prijavi pogledati ovdje!

Kontakt
Ivan Šuljić
Programski koordinator
Tel: 051/228 695
Faks:051/271 085
E-pošta: ivan@hzz.hr


Katarina Knafelj
Programska koordinatorica
Tel: 051/228 697
Faks:051/271 085
E-pošta: katarina@hrzz.hr

 

 

Pro?logodi?nji natječaji

Stipendije za doktorande (2010)
Stipendije za doktorande (2009)
Stipendije za doktorande (2008)

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu