Početna stranica > Baza natječaja > Stipendije zaklade 'British Scholarship Trust'

Baza natječaja

Stipendije zaklade 'British Scholarship Trust'

Rok za prijavu: 27.02.2015.

Kontakt institucija: Agencija za mobilnost i programe EU
Razina studija: nije definirano
Područje studija: nije definirano
Mjesto studija: Ujedinjeno Kraljevstvo

 

Stipendije zaklade "British Scholarship Trust"

 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i zaklada "British Scholarship Trust" pozivaju zainteresirane znanstvene novake i asistente s visokih učilišta i znanstvenoistraživačkih instituta u RH na podnošenje prijave za dodjelu stipendije za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima u trajanju od 1 do 3 mjeseca tijekom akad. g. 2015./2016.

Pravo prijave imaju kandidati koji do 1. listopada 2015. neće navršiti 30 godina. Prednost imaju kandidati koji nisu provodili znanstveno istraživanje u inozemstvu.

Prijava uključuje sljedeće priloge koje treba dostaviti u dva primjerka (original i kopiju) na engleskome jeziku: otisnuti ispunjeni prijavni obrazac dostupan na: http://www.britishscholarshiptrust.org/bstform.pdf;

otisnuti ispunjeni on-line obrazac na hrvatskome jeziku koji je dostupan na web stranici: http://www.mobilnost.hr/prijava_za_stipendiju/;

  • prijedlog istraživačkoga projekta (1 stranica);
  • životopis u Europass formatu;
  • prihvatno pismo britanske ustanove (ako je moguće) ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranom institucijom;
  • kopiju diplome:

a) za kandidate koji su upisali studij prije uvođenja Bolonjskoga procesa: kopiju diplome dodiplomskoga studija (neovjerena kopija diplome izdana na engleskome jeziku ili neovjerena kopija diplome na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
b) za kandidate koji su upisali studij nakon uvođenja Bolonjskoga procesa: kopiju diplome diplomskoga studija (neovjerena kopija diplome izdana na engleskome jeziku ili neovjerena kopija diplome na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);

  • kandidati koji su u trenutku prijave upisani na poslijediplomski studij trebaju priložiti prijepis ocjena položenih ispita (neovjeren prijepis ocjena na engleskome jeziku ili neovjeren prijepis ocjena na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
  • dvije preporuke na engleskome jeziku zatvorene u posebnim omotnicama;
  • kopiju domovnice (neovjerenu);
  • dokaz o znanju engleskoga jezika (jedna od sljedećih mogućnosti):

a) ocjene na kraju srednjeg školovanja (neovjerena kopija svjedodžbe na hrvatskome jeziku i ovjeren prijevod na engleski jezik);
b) ocjene tijekom studija (neovjerena kopija stranice u indeksu i ovjeren prijevod na engleski jezik ili potvrda fakulteta na engleskome jeziku ili na hrvatskome s ovjerenim prijevodom);
c) potvrda škole za strane jezike (na engleskome jeziku ili na hrvatskome s ovjerenim prijevodom);
d) rezultat međunarodnoga testa iz engleskoga jezika (npr. IELTS/TOEFL).

 

Kandidati u prijavnome obrascu trebaju navesti jedno ili više britanskih sveučilišta na kojima bi željeli realizirati stipendiju. Preporučuje se da kandidati osiguraju pismo britanskoga znanstvenika koji bi prihvatio mentorstvo i dostave ga zajedno s prijavom do 27. veljače 2015. U suprotnom, kada kandidat primi obavijest da je njegova prijava uvrštena u uži izbor (najkasnije do travnja 2015.), britanski znanstvenik, mentor, treba poslati prihvatno pismo izravno zakladi "British Scholarship Trust" prije donošenja konačne odluke.

Prijavu koja uključuje navedene stavke potrebno je poslati do 27. veljače 2015. na navedenu adresu.

Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta izabrat će kandidate čije će prijave biti proslijeđene u Veliku Britaniju do 1. travnja 2015. godine.

Konačnu odluku o dodjeljivanju stipendije donosi "British Scholarship Trust" u svibnju 2015. godine.

Putne troškove snosi Agencija za mobilnost i programe Europske unije, a troškove boravka "British Scholarship Trust". Ne postoji mogućnost snošenja troškova za studij na britanskom sveučilištu.

Detaljne informacije o stipendiji i zakladi "British Scholarship Trust" možete pronaći na mrežnim stranicama. Korisne upute za pripremu prijavne dokumentacije možete pronaći ovdje. Prijavom na natječaj kandidati daju pristanak Agenciji za mobilnost i programe EU za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su naveli u prijavi) u svrhu provedbe natječaja i suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na web stranici Agencije.

Prijave se šalju na adresu: AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb, s naznakom: "Stipendije za studijski boravak u Velikoj Britaniji"

tel.: +385 1 555 6755/+ 385 555 7805

 

 

 

 

Posjeti www.ceu.hu