Početna stranica > Stipendije > Predstavljamo > Institut za razvoj obrazovanja

Predstavljamo

Institut za razvoj obrazovanja

Institut za razvoj obrazovanja je jedini centar u Hrvatskoj koji daje infomacije o obrazovnim mogućnostima u Hrvatskoj i inozemstvu.

*Institut za razvoj obrazovanja je bivši SIC–Studentski informacijski centar.

Vizija: Zašto postojimo
Institut za razvoj obrazovanja je nezavisna nevladina udruga predana napretku visokog obrazovanja i stvaranju društva znanja. Vjerujemo da visoko obrazovanje donosi pozitivne promjene u društvenopolitičkoj, ekonomskoj i kulturnoj sferi društva i razvija poštivanje znanja i razumijevanje potrebe za stalnim učenjem, odgovorne i produktivne građane, te demokratski sustav vođen principima tolerancije, etičnosti i održivog razvoja.

Povijest
IRO je utemeljen 1999. kao nevladina udruga koja se bavi visokim obrazovanjem s ciljem služenja hrvatskoj akademskoj zajednici.

1999. IRO je uvršten u svjetsku mrežu centara za informiranje i savjetovanje o visokoobrazovnim mogućnostima koju koordinira ministarstvo vanjskih poslova SAD-a. Dvije godine kasnije, 2001. IRO je imenovan nacionalnim administracijskim centrom za Network Scholarship Programs Instituta Otvoreno društvo i službenim predstavnikom Central European University-a za Hrvatsku. Iste godine centar je primio veliko priznanje za svoj rad kada nam je dodijeljena godišnja nagrada 2001/2002 Educational Testing Service Excellence Award (ETS Excellence Award), nagrada za kvalitetu i inovativnost u uslugama obrazovnog savjetovanja i provedbi programa. Nagradu dodjeljuju ETS i Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a informacijsko-savjetodavnim centrima unutar svjetske mreže koju koordinira Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a.

Od svoga utemeljenja do danas IRO je unutar hrvatske akademske zajednice postao referentno mjesto za usluge obrazovnog savjetovanja. Pružajući otvoren i besplatan pristup informacijama i savjetovanju, IRO pridonosi demokratizaciji hrvatskog visokog obrazovanja.

Naš strateški cilj: Što radimo
Iako u početku osnovan kao sveobuhvatan, korisnički usmjeren centar za obrazovno savjetovanje u Hrvatskoj i svijetu, IRO danas također razvija i provodi programe i projekte koji utječu na stvaranje obrazovne politike zagovarajući interese hrvatske akademske zajednice te na taj način sudjelujući u reformi visokog obrazovanja. Kroz svoj je rad IRO uspostavio snažnu suradnju s mrežama nacionalnih i međunarodnih institucija i udruženja u visokom obrazovanju. Kao rezultat toga, IRO koristi brojne izvore informacija i iskustvo iz postojećih primjera, čime dodatno proširuje već znatno područje stručnosti u obrazovnom savjetovanju.

Naš cilj: Kako radimo
Kako bi postigao svoje strateške ciljeve, IRO razvija svijest o ulozi visokog obrazovanja, sudjeluje u reformi hrvatskog visokog obrazovanja te jača suradnju između civilnog društva i vladinog odnosno privatnog sektora. IRO služi kao glavni izvor informacija i savjetodavnih usluga o visokom obrazovanju u Hrvatskoj, Europi i SAD-u. Isto tako IRO stvara mreže u visokom obrazovanju i omogućuje prijenos iskustava, promiče međunarodnu suradnju i akademsku razmjenu u visokom obrazovanju, a putem svojih programa omogućava i obrazovanje i obuku u specifičnim područjima.

Institucionalne vrijednosti

  • Uvijek zastupamo vrijednosti sredine kojoj služimo, što uključuje i pojedince i institucije u visokom obrazovanju.
  • Neprestano poboljšavamo suradnju s nama ključnim partnerima: sveučilištima, međunarodnim organizacijama i društvima, državnim i javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom.
  • Promičemo vrijednosti međunarodne razmjene i suradnje.

Organizacijske vrijednosti

  • Vjerujemo u integritet i etičko ponašanje i predani smo promicanju te vizije.
  • Trudimo se stvoriti organizacijsku okolinu koja omogućuje izražavanje individualnosti i organizacijskog potencijala te jača pojedince, međuljudske odnose i organizaciju. Smatramo da je  kvalitetan timski rad preduvjet profesionalnog uspjeha.
  • Predani smo postizanju najvišeg standarda profesionalizma. Postavljamo si visoke ciljeve, potičemo inovativnost, inicijativu, kao i radišnost, učinkovitost i učenje.

Izazovi i mogućnosti
IRO namjerava ojačati svoj položaj u promicanju i oblikovanju politike visokog obrazovanja i prerasti u instituciju sposobnu preuzeti pojedina područja odgovornosti i ovlasti od vladinih institucija.

Reforme visokog obrazovanja, kakva se provodi u Hrvatskoj, istodobno se odigravaju i u cijeloj regiji jugoistočne Europe. Isto tako, u nadolazećem razdoblju sve zemlje u regiji moraju blisko surađivati kako bi pridonijele stabilnosti i razvoju regije. U tome IRO vidi mogućnosti za nova partnerstva s institucijama sličnog profila u regiji.

Konačno, odnedavno jačaju poticaji privatnom sektoru da se uključi u reforme visokog obrazovanja, a posebno u suradnju sa sveučilištima. IRO vjeruje da je za stvaranje pozitivne veze između ulaganja u obrazovanje i željenog ekonomskog napretka potrebna potpuna suradnja svih sudionika, odnosno vladinog, nevladinog i privatnog sektora te je stoga zainteresiran za istraživanje novih mogućnosti suradnje među sektorima.

Institut za razvoj obrazovanja
Prilaz Gjure Deželića 30, Zagreb, Hrvatska
Tel: 01/ 4817 195, 01/ 4555 151
Fax: 01/ 4555 150
URL: http://www.iro.hr
E-mail: iro@iro.hr

Stipendije koje dodjeljuje ova institucija:
Junior Faculty Development Program (JFDP)
Global Supplementary Grant Program
DAAD/OSI Program scholarships for Masters and PhD
Junior Faculty Development Program (JFDP)
Global Supplementary Grant Program
Staffordshire University MPhil/PhD in Economics: Distance Learning Mode
Open Society Foundations / University of Oxford Scholarships
Open Society Foundations / University of Cambridge Scholarships
DAAD/OSI Program scholarships for Masters and PhD
Junior Faculty Development Program (JFDP)
Global Supplementary Grant Program
OSI FCO Chevening Scholarships za Sveučilište Cambridge
OSI/FCO Chevening stipendije za Sveučilište Oxford i Sveučilište York
Staffordshire University MPhil/PhD in Economics: Distance Learning Mode
Junior Faculty Development Program (JFDP)
Global Supplementary Grant Program
OSI/FCO Chevening stipendije za Sveučilište Oxford i Sveučilište York
Staffordshire University MPhil/PhD in Economics: Distance Learning Mode
OSI FCO Chevening Scholarships za Sveučilište Cambridge
Undergraduate Exchange Program
Junior Faculty Development Program (JFDP)
Global Supplementary Grant Program
Staffordshire University MPhil/PhD in Economics: Distance Learning Mode
OSI FCO Chevening Scholarships za Sveučilište Cambridge
OSI/FCO Chevening stipendije za Sveučilište Oxford i Sveučilište York
Oxford Colleges Hospitality Scheme
Undergraduate Exchange Program
Junior Faculty Development Program (JFDP)
Global Supplementary Grant Program
OSI FCO Chevening Scholarships za Sveučilište Cambridge
Staffordshire University MPhil/PhD in Economics: Distance Learning Mode
Oxford Colleges Hospitality Scheme
OSI/FCO Chevening stipendije za Sveučilište Oxford i Sveučilište York
Undergraduate Exchange Program
Junior Faculty Development Program (JFDP)
Global Supplementary Grant Program
OSI FCO Chevening Scholarships za Sveučilište Cambridge
Staffordshire University MPhil/PhD in Economics: Distance Learning Mode
OSI/FCO Chevening stipendije za Sveučilište Oxford i Sveučilište York
Oxford Colleges Hospitality Scheme
Undergraduate Exchange Program
Junior Faculty Development Program (JFDP)
American University in Bulgaria
Undergraduate Exchange Program

 

 

Posjeti www.ceu.hu