Početna stranica > Stipendije > Predstavljamo > Priljev mozgova - Postdoc

Predstavljamo

Priljev mozgova - Postdoc

Postdoc podržava napredovanje profesionalnih kompetencija i osamostaljenje istraživača koji su nedavno doktorirali.

Program "Postdoc" podržava napredovanje profesionalnih kompetencija i osamostaljenje mladih istraživača koji su nedavno stekli doktorat znanosti.

Unutar prioritetnih područja utvrđenih Strateškim planom Zaklada će financirati postdoktorsko obrazovanje:

 • osoba, hrvatskih državljana, s doktoratom znanosti koje mogu razviti samostalnu istraživačku karijeru ili su zaposleni u industriji, poduzetništvu i javnom sektoru s ciljem povećanje broja osoba s postdoktorskim obrazovanjem izvan sustava znanosti i visokog obrazovanja;
 • asistenta i viših asistenta zaposlenih u Hrvatskoj na sveučilištima i znanstvenim institutima s ciljem znanstvenog profiliranja u okvirima strateških područja Zaklade (akademski postdoc);
 • inozemnih mladih znanstvenika iz industrije i akademskih institucija za rad na znanstveno-istraživačkom projektu u hrvatskim znanstvenim i akademskim institucijama (inozemni postdoc u Hrvatskoj).

Sredstva se dodjeljuju kao osobna stipendija:

 • kojom se pokrivaju troškovi puta i boravka hrvatskih znanstvenika u inozemstvu i stranih znanstvenika u Hrvatskoj, za razdoblje do godine dana;
 • za provođenje istraživanja s ciljem razvijanja strateškog područja i profiliranje hrvatskog sveučilišta ili druge znanstvene organizacije u Hrvatskoj u smjeru strateških pravaca NZZ;
 • za istraživanje u inozemstvu u sklopu akreditiranog združenog doktorskog programa (joint study) za razdoblje najmanje jednog semestra.

Prijava:

 • prijava se šalje na službenom obrascu NZZ;
 • uz ispunjeni Obrazac prijave na programe Zaklade, potrebno je poslati:
  • Pismo odgovorne osobe institucije – domaćina
  • Pismo odgovorne osobe institucije – gost
  • CV kandidata u European curriculum vitae formatu
  • Dokumentaciju kojom se potvrđuje uspjeh na dodiplomskom i postdiplomskom studiju
  • Opis projekta na najviše 5 stranica, koji obuhvaća sve zadane elemente, slijedeći pritom naputke iz Uputa i dodatnih objašnjenja iz Obrasca za prijavu
  • Dokumentaciju kojom potvrđuje da je rad objavljen u CC (ili SCI)

Unutar programa financirati će se:

 • mjesečni troškovi boravka u inozemstvu ili Hrvatskoj,
 • troškovi puta.

Prihvatljivi troškovi:

 • Maksimalno godišnje financiranje iznosi 20.000 €.

Obveze postdoktorskih istraživača:

 • sudjelovanje u istraživanju prema prezentiranom istraživačkom planu;
 • nadgledanje i potpora doktorandima u sklopu doktorskog studija;
 • sudjelovanje u preddiplomskoj, diplomskoj i postdiplomskoj nastavi;
 • održati javno predavanje o vlastitim istraživanjima i istraživanjima na kojima će sudjelovati kandidat u sklopu programa "Postdoc";
 • podnijeti izvješće o postignutim ciljevima boravka i istraživanja kao i planove za buduću suradnju s hrvatskim institucijama i znanstvenicima. Izvješće, na maksimalno 5 stranica, će biti javno objavljeno na Internet stranicama i u publikaciji Zaklade (Izvješće za javno objavljivanje);
 • kod jednogodišnjih stipendija potrebno je podnijeti polugodišnje izvješće na temelju čega se donosi odluka o daljnjem financiranju;
 • svi dobitnici stipendije po završetku posjeta moraju, uz izvješće za javno objavljivanje, dostaviti i završno izvješće (na službenom obrascu NZZ).

Više o programima Zaklade pročitajte na www.nzz.hr.


Pogledajte tekst natječaja ovog programa stipendiranja

Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj RH
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
Kontakt osoba: Ivan Šuljić
Tel: 051/406-583
Tel: 051/406-587, 051/406-583
Fax: 051/406-585
URL: http://www.nzz.hr
E-mail: nzz@nzz.hr

 

 

Posjeti www.ceu.hu