Homepage > Scholarships > Institution profiles > Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Nacional ...

Predstavljamo

Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured

Studirali ste u inozemstvu? Želite priznavanje Vaše inozemne visokoškolske kvalifikacije u Hrvatskoj? Posjetite internet stranice Nacionalnog ENIC/NARIC ureda, Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj

O nama
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) je pravna osoba koja je zadužena za rad na provedbi vanjskog vrednovanja visokoškolskih i znanstvenih institucija te njihovih nastavnih i znanstvenih aktivnosti pri čemu u samom postupku vrednovanja pruža stručnu i administrativnu pomoć Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje i Nacionalnom vijeću za znanost te u postupku unutarnjeg vrednovanju visokoškolskih i znanstvenih institucija, poštujući njihov integritet i autonomiju, institucijama pruža savjete i pomoć. AZVO radi na zaštititi javnog interesa u očuvanju standarda visokoobrazovnih kvalifikacija te trajno podupire unapređenje kvalitete znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja pri čemu nastoji biti centar pružanja stručnih informacija i pomoći u stvaranju kvalitetnog ozračja za područje znanosti i visokog obrazovanja. AZVO također potiče mobilnost provođenjem postupka stručnog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.

Priznavanje podrazumijeva formalno potvrđivanje vrijednosti inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno razdoblja obrazovanja provedenog u inozemstvu, koje je izdalo nadležno tijelo, u svrhu pristupa obrazovanju (akademsko priznavanje) ili zapošljavanju (stručno priznavanje) u Republici Hrvatskoj.

Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanje razdoblja studija provedenog u inozemstvu, odnosno ECTS bodova, obavlja visoko učilište u Republici Hrvatskoj na kojemu osoba želi nastaviti visokoškolsko obrazovanje.

Stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija provodi AZVO, odnosno njezin Nacionalni ENIC/NARIC ured.

Nacionalni ENIC/NARIC ured je izvještajni centar o akademskoj pokretljivosti i priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. Ured je dio ENIC i NARIC mreže, a djeluje unutar AZVO-a. Nacionalni ENIC/NARIC ured pored priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija pruže i informacije o inozemnim obrazovnim sustavima te informacije o nacionalnom obrazovnom sustavu.

O postupku stručnog priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj

  • Nakon zaprimanja i obrade zahtjeva za stručno priznavanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured pisanim putem obavještava podnositelja zahtjeva o potrebnoj nadopuni, ukoliko je zahtjev nepotpun.
  • Nacionalni ENIC/NARIC ured provjerava akreditiranost institucije na kojoj je stečena inozemne visokoškolska kvalifikacija, akreditaciju predmetnog studijskog programa, vjerodostojnost inozemne visokoškolske kvalifikacije za koju se priznavanje traži, prava i mogućnosti koje predmetna kvalifikacija  daje u državi u kojoj je izdana.
  • Nacionalni ENIC/NARIC ured prikupljene informacije zajedno s dokumentacijom za priznavanje dostavlja Vijeću za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija.
  • Vijeće za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija vrednuje inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju u skladu s Kriterijima za vrednovanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija te svoje Mišljenje o vrednovanju dostavlja Nacionalnom ENIC/NARIC uredu.
  • Agencija za znanost i visoko obrazovanje donosi Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske    kvalifikacije u optimalnom roku od 3 mjeseca od datuma zaprimanja potpune dokumentacije.  

Upute za pokretanje postupka

  • Popuniti obrazac zahtjeva koji je dostupan na službenim internet stranicama Nacionalnog ENIC/NARIC ureda (www.azvo.hr/enic).
  • Prikupiti potrebne dokumente navedene u obrascu zahtjeva.
  • Uplatiti naknadu za troškove postupka.
  • Dostaviti dokumente poštom na adresu: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Nacionalni ENIC/NARIC ured, Donje svetice 38/5, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska.

Kontakti i informacije
Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
Nacionalni ENIC/NARIC ured
Tel: +385 1 6274 888
Fax:+385 1 6274 889
e-mail: enic@azvo.hr
www.azvo.hr/enic

 

 

Visit www.ceu.hu