Homepage > Scholarships > Institution profiles > Education at the Heart of Europe

Predstavljamo

Education at the Heart of Europe

We would like to present a modern austrian polytechnic center (Burgenland) offering technical and master's degrees.

Pod geslom "Studiranje u srcu Europe" gradišćanski stručni studiji od samog početka aktivno sudjeluju u austrijskom visokoškolskom stručnom obrazovanju. Slijedom prilagodbe europskog obrazovnog sustava već od 2004. odvija se prestrukturiranje četverogodišnjeg stručnog studija na stručni studij za Bakkalaureat i magisterij. Ovim promjenama prvi akademski stupanj moguće je steći nakon trogodišnjeg studija za Bakkalaureat. Produbljivanje i specijalizacija stečenih znanja mogu apsolventi Bakkalaureata i drugi steći u daljnjem dvogodišnjem studiju za magisterij. U svojoj strategiji posebnu važnost daju gradišćanski stručni studiji europskoj
dimenziji s naglaskom na srednje i istočno europske zemlje prekograničnom suradnjom i umrežavanjem ponuđenih studija, istraživanja i razvoja konzultantskih usluga kao i daljnjeg usavršavanja. Gradišćanski stručni studiji nude od 2004. studije uz rad. Kombinacijom elemenata učenja prisutnošću i na daleko omogućava se i studiranje uz rad.

Za gradišćanske stručne studije internacionalizacija je čvrsto usađena u misiju institucije: obrazovanje u srcu Europe.

Internacionalizacija je integrirana kao bitni sastavni dio curriculuma kroz interkulturni pristup nastavi i komunikaciju s naglaskom na srednje i istočno europske zemlje preko izvornih govornika, gostujućih studenata, gostujućih profesora i istraživača na projektima iz zemalja EU i zemalja Srednje i Istočne Europe.

Međunarodne aktivnosti doprinose stjecanju vrijednog iskustava, koje studenti stječu stručnom praksom u različitim zemljama EU, sudjelovanjem na ljetnim školama s europskim partnerskim institucijama kako bi proširili jezične kompetencije, te studijskim semestrom u inozemstvu na jednoj od mnogobrojnih partnerskih visokoškolskih institucija, kao i stručnim ekskurzijama u Bruxellesu, Pragu, Geisenheimu i Bratislavi.

Smjer gospodarstvo
Smjer gospodarstvo s naglaskom na Srednju i Istočnu Europu pruža znanstveno utemeljeno i na praksu orijentirano stručno obrazovanje za međunarodnoga stručnjaka u mikroekonomiji odnosno rukovoditelje u vinarstvu.

slika 1

Smjer informacijske tehnologije i managementa informacijske tehnologije
Smjer informacijske tehnologije i managementa informacijske tehnologije pruža stručno obrazovanje za stručnjake informacijske tehnike tj. znanstvene stručnjake s naglaskom na modernoj mobilnoj komunikacijskoj tehnici, sigurnosti podataka i kontaktu s informacijama i znanjem.

slika 2

Energetski management i management okoliša
Energetski management i management okoliša pruža obrazovanje za energetskog managera i managera okoliša, energetskog tehničara tj. tehničar zgrada i managera zgrada. Težište je u svestranom tehničkom obrazovanju glede ekonomskih i pravnih managerskih aspekata.

slika 3

Zdravstvo
Zdravstvo pruža znanstveno utemeljeno i na praksu orijentirano stručno obrazovanje za zdravstvenog
managera. Težište je na zdravstvenim znanostima i managementu.

slika 4

Studirati u najmodernijim studijskim središtima
Na obje lokacije u Eisenstadtu i Pinkafeldu­ izgradila su se dva najsuvremenija veleučilišna središta, u neposrednoj blizini Tehnoloških centara, što je jamstvo za praksi usmjereno obrazovanje na visokoškolskoj razini.. Suradnja s gospodarstvom u okviru prakse i diplomskih radova pruža transfer regionalnog know­ how.

Veleučilišni objekti u Eisenstadtu s otprilike 10.000 m2 površine moderno su i luksuzno opremljeni. Kam­pus raspolaže predavaonicama/dvoranama, prostorijama za seminare i informatičkim kabinetima s najnovijom tehničkom opremom i modernom knjižnicom s infoterminalima. Studentski dom nudi kom­pletno opremljene sobe s tušem, WC­om, telefonom, internet i satelitski TV­priključkom, studentski kafić, praonice rublja, glazbene dvorane, stolni tenis, sauna, fitnes, društvena prostorija, parkiralište za bicikle, parking itd.

Objekti su arhitektonski izvedeni na način da postignu sklad između novih objekata i prigradskog krajolika.

Do prepoznatljivih predavaonica dolazi se kroz otvorenu transparentnu aulu. Zgrada je isprepletena krat­kim hodnicima s mnogim mjestima za okupljanja s prekrasnim vidicima što stvara ugodno ozračje.

U Eisenstadtu su centralna uprava, poslovodstvo i prateće službe (Financije, kadrovska služba, manage­
ment kvalitete & razvoj organizacije, infrastruktura, informacijski & komunikacijski servis, internacionali­
zacija, upravljanje objektima, controlling, nabava i knjižnica).

U Pinkafeldu novi studentski centar radi od 2001. godine. Budući da postojeće prostorije nisu bile dostat­ne, zgrada je proširena, te sada odgovara modernim i tehničkim zahtjevima. Zgrada je funkcionalna, dobro iskoristiva i prilagođena osobama s invaliditetom. Puna života, kuća zrači obiteljskim ugođajem, koji ćete osjetiti već na ulazu, u prekrasnom foajeu. Zgrada je skladno uklopljena u krajolik. Iz zgrade vode natkri­vene stepenice na kojima se sjedi. Postoje natkrivena mjesta za bicikle kao i parking, a zelena površina pruža ugodan boravak u pauzama za odmor.

Na površini od oko 2.800 m2 studentski centar Pinkafeld raspolaže informatièkim kabinetom, prostorijama za seminare kao i predavaonicama. Predavaonice su posebno funkcionalne jer se mogu koristiti kao multimedijski prostor, kao predavaonice, a zahvaljujući pokretnom zidu i za velike priredbe.

Izgradnja moderno opremljenog laboratorija godine 1999. godine i proširenje studentskog centra veoma je važan doprinos visokoškolskoj lokaciji Pinkafeld.

Laboratorij raspolaže pored razlièitih mjesta gdje se obavljaju pokusi i bogatom opremom za fizikalna, kemijska i fiziološka mjerenja i služe znanstveno istraži­vačkim projektima u suradnji s gospodarstvom.

Više informacija potražite na http://www.fh-burgenland.at.


Related scholarship competition

University of Applied Sciences,Burgenland
Tel: +43 (0)5 9010 609-0
Fax: +43 (0)5 9010 609-15
URL: http://www.fh-burgenland.at/
E-mail: officefh-burgenland.at

 

 

Visit www.ceu.hu