Homepage > Scholarships > Institution profiles > Institute for the Development of Education

Predstavljamo

Institute for the Development of Education

Institute for the Development of Education is the only center in Croatia that provides information about educational possibilities for Croatian students to study in Croatia and abroad. (Croatian text only)

*Institute for the Development of Education is former SIC-Student Information Center.

Vizija: Zašto postojimo
Institut za razvoj obrazovanja je nezavisna nevladina udruga predana napretku visokog obrazovanja i stvaranju društva znanja. Vjerujemo da visoko obrazovanje donosi pozitivne promjene u društvenopolitičkoj, ekonomskoj i kulturnoj sferi društva i razvija poštivanje znanja i razumijevanje potrebe za stalnim učenjem, odgovorne i produktivne građane, te demokratski sustav vođen principima tolerancije, etičnosti i održivog razvoja.

Povijest
IRO je utemeljen 1999. kao nevladina udruga koja se bavi visokim obrazovanjem s ciljem služenja hrvatskoj akademskoj zajednici.

1999. IRO je uvršten u svjetsku mrežu centara za informiranje i savjetovanje o visokoobrazovnim mogućnostima koju koordinira ministarstvo vanjskih poslova SAD-a. Dvije godine kasnije, 2001. IRO je imenovan nacionalnim administracijskim centrom za Network Scholarship Programs Instituta Otvoreno društvo i službenim predstavnikom Central European University-a za Hrvatsku. Iste godine centar je primio veliko priznanje za svoj rad kada nam je dodijeljena godišnja nagrada 2001/2002 Educational Testing Service Excellence Award (ETS Excellence Award), nagrada za kvalitetu i inovativnost u uslugama obrazovnog savjetovanja i provedbi programa. Nagradu dodjeljuju ETS i Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a informacijsko-savjetodavnim centrima unutar svjetske mreže koju koordinira Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a.

Od svoga utemeljenja do danas IRO je unutar hrvatske akademske zajednice postao referentno mjesto za usluge obrazovnog savjetovanja. Pružajući otvoren i besplatan pristup informacijama i savjetovanju, IRO pridonosi demokratizaciji hrvatskog visokog obrazovanja.

Naš strateški cilj: Što radimo
Iako u početku osnovan kao sveobuhvatan, korisnički usmjeren centar za obrazovno savjetovanje u Hrvatskoj i svijetu, IRO danas također razvija i provodi programe i projekte koji utječu na stvaranje obrazovne politike zagovarajući interese hrvatske akademske zajednice te na taj način sudjelujući u reformi visokog obrazovanja. Kroz svoj je rad IRO uspostavio snažnu suradnju s mrežama nacionalnih i međunarodnih institucija i udruženja u visokom obrazovanju. Kao rezultat toga, IRO koristi brojne izvore informacija i iskustvo iz postojećih primjera, čime dodatno proširuje već znatno područje stručnosti u obrazovnom savjetovanju.

Naš cilj: Kako radimo
Kako bi postigao svoje strateške ciljeve, IRO razvija svijest o ulozi visokog obrazovanja, sudjeluje u reformi hrvatskog visokog obrazovanja te jača suradnju između civilnog društva i vladinog odnosno privatnog sektora. IRO služi kao glavni izvor informacija i savjetodavnih usluga o visokom obrazovanju u Hrvatskoj, Europi i SAD-u. Isto tako IRO stvara mreže u visokom obrazovanju i omogućuje prijenos iskustava, promiče međunarodnu suradnju i akademsku razmjenu u visokom obrazovanju, a putem svojih programa omogućava i obrazovanje i obuku u specifičnim područjima.

Institucionalne vrijednosti

  • Uvijek zastupamo vrijednosti sredine kojoj služimo, što uključuje i pojedince i institucije u visokom obrazovanju.
  • Neprestano poboljšavamo suradnju s nama ključnim partnerima: sveučilištima, međunarodnim organizacijama i društvima, državnim i javnim institucijama, privatnim i civilnim sektorom.
  • Promičemo vrijednosti međunarodne razmjene i suradnje.

Organizacijske vrijednosti

  • Vjerujemo u integritet i etičko ponašanje i predani smo promicanju te vizije.
  • Trudimo se stvoriti organizacijsku okolinu koja omogućuje izražavanje individualnosti i organizacijskog potencijala te jača pojedince, međuljudske odnose i organizaciju. Smatramo da je  kvalitetan timski rad preduvjet profesionalnog uspjeha.
  • Predani smo postizanju najvišeg standarda profesionalizma. Postavljamo si visoke ciljeve, potičemo inovativnost, inicijativu, kao i radišnost, učinkovitost i učenje.

Izazovi i mogućnosti
IRO namjerava ojačati svoj položaj u promicanju i oblikovanju politike visokog obrazovanja i prerasti u instituciju sposobnu preuzeti pojedina područja odgovornosti i ovlasti od vladinih institucija.

Reforme visokog obrazovanja, kakva se provodi u Hrvatskoj, istodobno se odigravaju i u cijeloj regiji jugoistočne Europe. Isto tako, u nadolazećem razdoblju sve zemlje u regiji moraju blisko surađivati kako bi pridonijele stabilnosti i razvoju regije. U tome IRO vidi mogućnosti za nova partnerstva s institucijama sličnog profila u regiji.

Konačno, odnedavno jačaju poticaji privatnom sektoru da se uključi u reforme visokog obrazovanja, a posebno u suradnju sa sveučilištima. IRO vjeruje da je za stvaranje pozitivne veze između ulaganja u obrazovanje i željenog ekonomskog napretka potrebna potpuna suradnja svih sudionika, odnosno vladinog, nevladinog i privatnog sektora te je stoga zainteresiran za istraživanje novih mogućnosti suradnje među sektorima.

Institut za razvoj obrazovanja
Prilaz Gjure Deželića 30, Zagreb, Hrvatska
Tel: 01/ 4817 195, 01/ 4555 151
Fax: 01/ 4555 150
URL: http://www.iro.hr
E-mail: iro@iro.hr

Related scholarships:
Junior Faculty Development Program (JFDP)
Global Supplementary Grant Program
DAAD/OSI Program scholarships for Masters and PhD
Junior Faculty Development Program (JFDP)
Global Supplementary Grant Program
Staffordshire University MPhil/PhD in Economics: Distance Learning Mode
Open Society Foundations / University of Oxford Scholarships
Open Society Foundations / University of Cambridge Scholarships
DAAD/OSI Program scholarships for Masters and PhD
Junior Faculty Development Program (JFDP)
Global Supplementary Grant Program
OSI FCO Chevening Scholarships za Sveučilište Cambridge
OSI/FCO Chevening stipendije za Sveučilište Oxford i Sveučilište York
Staffordshire University MPhil/PhD in Economics: Distance Learning Mode
Junior Faculty Development Program (JFDP)
Global Supplementary Grant Program
OSI/FCO Chevening stipendije za Sveučilište Oxford i Sveučilište York
Staffordshire University MPhil/PhD in Economics: Distance Learning Mode
OSI FCO Chevening Scholarships za Sveučilište Cambridge
Undergraduate Exchange Program
Junior Faculty Development Program (JFDP)
Global Supplementary Grant Program
Staffordshire University MPhil/PhD in Economics: Distance Learning Mode
OSI FCO Chevening Scholarships za Sveučilište Cambridge
OSI/FCO Chevening stipendije za Sveučilište Oxford i Sveučilište York
Oxford Colleges Hospitality Scheme
Undergraduate Exchange Program
Junior Faculty Development Program (JFDP)
Global Supplementary Grant Program
OSI FCO Chevening Scholarships za Sveučilište Cambridge
Staffordshire University MPhil/PhD in Economics: Distance Learning Mode
Oxford Colleges Hospitality Scheme
OSI/FCO Chevening stipendije za Sveučilište Oxford i Sveučilište York
Undergraduate Exchange Program
Junior Faculty Development Program (JFDP)
Global Supplementary Grant Program
OSI/FCO Chevening/Cambridge Scholarships
Staffordshire University MPhil/PhD in Economics: Distance Learning Mode
OSI/FCO Chevening Scholarships: University of Oxford & University of York
Oxford Colleges Hospitality Scheme
Undergraduate Exchange Program
Junior Faculty Development Program (JFDP)
American University in Bulgaria
Undergraduate Exchange Program

 

 

Visit www.ceu.hu