Homepage > Scholarships > Institution profiles > Lifelong Learning Programme

Predstavljamo

Lifelong Learning Programme

Croatia has started with the preliminary implementation of the lifelong education program which enables Croatian educational intitutions to participate in the biggest European program in the field of education.

Hrvatska započela s pripremnim provođenjem programa za cjeloživotno učenje

Dana 30. siječnja 2009. Agencija za mobilnost i programe EU potpisala je s Europskom komisijom Ugovor  o pripremnom provođenju Programa za cjeloživotno učenje, najvećeg programa Europske zajednice u području obrazovanja.

Ovaj program obuhvaća prijašnje programe mobilnosti za sve razine obrazovanja pod zajedničkom kapom, a za programski ciklus u trajanju od 2007. do 2013. godine za njega je izdvojeno gotovo 7 milijardi eura.

Program za cjeloživotno učenje tako obuhvaća Comenius (za škole), Erasmus (za visoka učilišta), Grundtvig (za ustanove za obrazovanje odraslih) i Leonardo da Vinci (za strukovno obrazovanje).
Potpisivanjem Ugovora po prvi put se Republici Hrvatskoj omogućuje sudjelovanje u Programu za cjeloživotno učenje, koji će se otvoriti raspisivanjem Posebnog natječaja za Hrvatsku, a što se očekuje krajem veljače. Sudjelovanje u Posebnom natječaju preduvjet je za punopravno pristupanje Programu za cjeloživotno učenje, što je strateški prioritet u području obrazovanja s ciljnom godinom 2010.

U okviru Posebnog natječaja bit će otvorene mogućnosti pojedinačne mobilnosti, koje podrazumijevaju mobilnost studenata - studiranje u stranoj državi; učenika – obavljanje prakse u inozemstvu; te mobilnost nastavnog osoblja (u osnovnoškolskom, srednjoškolskom i visokoškolskom obrazovanju kao i u obrazovanju odraslih) - predavanja u stranoj državi, sudjelovanje u seminarima, konferencijama, te stručno usavršavanje vezano za struku. Također postoje mogućnosti usmjerene na osobe koje su aktivne u donošenju odluka vezanih za obrazovanje, kao što su djelatnici ministarstava, lokalnih i regionalnih vlasti, a kojima su otvorene mogućnosti sudjelovanja na tečajevima i konferencijama u inozemstvu u svrhu razmjene iskustava i razvijanja novih ideja usmjerenih unaprjeđenju obrazovanja.

Agencija istovremeno provodi i Program bilateralne mobilnosti u visokom obrazovanju za akademsku godinu 2008./09., pokrenut u lipnju 2008., a koji će se nastaviti i tijekom 2009. godine.  Na ovaj se način visokoškolskim ustanovama istovremeno pružaju dva instrumenta mobilnosti -  unutar programa visokoškolske mobilnosti Erasmus, koji je dio Programa za cjeloživotno učenje, i spomenutog Programa bilateralne mobilnosti.

Spomenimo i da je krajem 2008. raspisan natječaj za pripremne posjete, usmjeren na nastavnike osnovnih i srednjih škola, kao i ustanova koje se bave obrazovanjem odraslih, a s ciljem olakšavanja stvaranja međunarodnih kontakata. Taj je natječaj nadopunjen trenutačno otvorenim natječajem za tiha partnerstva koji hrvatskim ustanovama pruža mogućnosti sudjelovanja u inozemnim projektima u statusu tihih partnera.

Izvor: Agencija za mobilnost i programe Europske unije

 

 

Visit www.ceu.hu