Homepage > Scholarships > Institution profiles > Ulazak Hrvatske u Erasmus - najveći i najvažniji p ...

Predstavljamo

Ulazak Hrvatske u Erasmus - najveći i najvažniji program EU za razmjenu studenata i nastavnika

Promocija knjige i tribina o ulasku Hrvatske u program Erasmus održat će se u utorak 10.6. u Informacijskom centru Europske unije u Zagrebu u 11 sati.

Institut za razvoj obrazovanja predstavlja akcijski plan za ulazak u Erasmus

Kako bi se hrvatska sveučilišta i državne institucije na najbolji način pripremili za ulazak u program Erasmus i kako bi Hrvatska osigurala najveću iskorištenost financijskih sredstava koje pruža Erasmus, Institut za razvoj obrazovanja proveo je opsežna istraživanja i savjetovanja te izradio preporuke koji su objedinjeni u knjizi „Povećanje mobilnosti hrvatske akademske zajednice: ulazak Hrvatske u program Erasmus”. Izdavanje knjige financira Europska komisija u okviru TEMPUS programa.

Institut za razvoj obrazovanja će predstaviti knjigu u utorak 10. lipnja 2008. godine u Informacijskom centru Europske unije u Zagrebu u 11 sati u vidu tribine kako bi predstavnici medija i uprava sveučilišta, nastavnici, studenti, predstavnici državnih institucija, tvrtki i organizacija civilnog društva mogli postavljati pitanja stručnjacima koji su bili uključeni u izradu knjige. Knjiga će se moći preuzeti i na web stranici Instituta za razvoj obrazovanja http://www.iro.hr/hr/publikacije/erasmus-prirucnik-2008/.

U programu Erasmus trenutno sudjeluje više od 2100 visokoobrazovnih institucija iz 31 europske zemlje. Europska komisija je pokrenula Erasmus 1987. godine i od tada je u razmjeni sudjelovalo više od 1,5 milijuna europskih studenata i nastavnika. Hrvatska trenutno ima izrazito nizak postotak mobilnosti studenata - tek oko 0,02% hrvatskih studenata studira u inozemstvu, a samo je 0,3% hrvatskih studenata uključeno u programe akademske razmjene. Kada govorimo o mobilnosti studenata na razini Europske unije, postotak svih međunarodnih studenata (incoming students) u ukupnoj studentskoj populaciji je oko 6,7%, a 2,9% studenata je studiralo izvan svoje zemlje (outgoing students).

Ulazak Hrvatske u Erasmus očekuje se u 2009. godini. Hrvatska sveučilišta očekuju da će sudjelovanje u Erasmusu znatno povećati kvalitetu visokih učilišta i njihovih programa te da će ojačati međunarodnu suradnju kroz mobilnost studenata i nastavnika. To će također pridonijeti kvalitetnijem ispunjavanju ciljeva reforme visokog obrazovanja u okviru Bolonjskog procesa.

Rezultati istraživanja koje Institut za razvoj obrazovanja donosi u spomenutoj knjizi pokazuju da najveći broj razmjena studenata i nastavnika očekuje Sveučilište u Zagrebu, a slijede ga Sveučilište u Splitu i Sveučilište u Osijeku. Predviđa se da će Austrija i Njemačka biti najprivlačnije države za razmjene u okviru Erasmusa. Najveći interes za razmjenu se očekuje u društvenim i humanističkim znanostima te medicini – najveća mobilnost se očekuje među studentima i nastavnicima ekonomije, medicine i studija jezika.

Najveće prepreke u pripremama za sudjelovanje u Erasmusu su nedostatni strateški kapaciteti hrvatskih sveučilišta jer ih većina nema jasne strategije i akcijske planove za povećanje akademske mobilnosti, s izuzetkom Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Rijeci. Sva sveučilišta smatraju problematičnim nedovoljan broj kolegija i studijskih programa na stranim jezicima, posebno engleskom jeziku. Nadalje, ističe se problem nedostatnog smještaja za strane studente na hrvatskim sveučilištima te moguće probleme s priznavanjem perioda studiranja izvan matičnog sveučilišta zbog nedovoljnog iskustva hrvatskih nastavnika u ovom području.

Knjiga sadrži, osim rezultata prvog istraživanja o kapacitetu hrvatskih sveučilišta za uspješno sudjelovanje u programu Erasmus, samoprocjenu kapaciteta hrvatskih sveučilišta za sudjelovanje u Erasmusu, njihove akcijske planove za ulazak u Erasmus te dobra iskustva iz prakse i preporuke slovenskih i švedskih institucija koje sudjeluju u Erasmusu.

Institut za razvoj obrazovanja uredio je knjigu, dok su glavni autori prorektori za međunarodnu suradnju svih hrvatskih sveučilišta, predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH i hrvatske Agencije za mobilnost i  programe EU, stručnjaci Instituta za društvena istraživanja (Centar za istraživanje i razvoj obrazovanja) i Instituta za razvoj obrazovanja te stručnjaci sa sveučilišta i državnih institucija koje se bave akademskom mobilnošću u Sloveniji i Švedskoj.

Za detaljnije informacije o knjizi i tribini slobodno se obratite u Institut za razvoj obrazovanja na iro@iro.hr ili na tel. 01/4555-151.

 

 

Visit www.ceu.hu