Početna stranica > Stipendije > Predstavljamo > Rezultati natječaja za dodjelu državnih stipendija ...

Predstavljamo

Rezultati natječaja za dodjelu državnih stipendija za 2007. godinu

Objavljeni su rezultati natječaja za dodjelu državnih stipendija za 2007. godinu. Ove godine odobreno je 2.489 novih stipendija.

MZOŠ, 21. ožujka 2007.

Za 2007. godinu odobreno je 2489 novih stipendija od ukupno pristiglih 9624 prijava na Natječaj za dodjeljivanje 2.500 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija za 2007. godinu tako da je trenutačno u sustavu stipendiranja cca. 9500 studenata.

S obzirom da su se studenti natjecali u više kategorija, ukupan broj studenata koji je aplicirao je 7480.

Ovogodišnja raspodjela državnih stipendija rezultat je zajedničkoga rada Rektorskog zbora i Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Prema kriterijima i odlukama sveučilišta, stipendije za kategorije A - državne stipendije osobito nadarenim redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija, B - državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija na učiteljskim i profesorskim studijima i C - državne stipendije redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji su se obvezali da će se nakon završetka studija zaposliti na područjima od posebne državne skrbi ili na otocima, odobrene su po sveučilištima prema broju raspisanih natječajem - ukupno 1754 stipendija i to za: Sveučilište u Dubrovniku (A kategorija - 21, C kategorija - 1), Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (A kategorija - 125, B kategorija - 51, C kategorija - 10), Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (A kategorija - 12, B kategorija - 14, C kategorija - 1), Sveučilište u Rijeci (A kategorija - 90, B kategorija - 59, C kategorija - 30), Sveučilište u Splitu (A kategorija - 157, B kategorija - 12, C kategorija - 42), Sveučilište u Zagrebu (A kategorija - 701, B kategorija - 80, C kategorija - 44), Sveučilište u Zadru (A kategorija - 68, B kategorija - 5, C kategorija - 1) te veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj (A kategorija - 119, B kategorija - 41, C kategorija - 70). Za ove kategorije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa radilo je samo tehničku obradu pristiglih prijava.

Za kategoriju E - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija slabijeg imovinskog stanja, odobreno je 502 od 3534 prijava bodovanjem na temelju Pravilnika o dodjeljivanju državnih stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija (″Narodne novine″, broj 151/02) te Pravila i kriterija za dodjeljivanje 2500 državnih stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija. Stipendije su dobili studenti koji su ostvarili 1587 bodova i više, neovisno o visokom učilištu.

U kategoriji D1 - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija – djeci osoba poginulih, umrlih i nestalih pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te djeci mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. istog Zakona i mirnodopskim vojnim i civilnim invalidima rata, čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz članka 6., 7. i 8. istog Zakona odobreno je 15 od 487 prijava.

Stipendije u ovoj kategoriji dobili su svi prijavljeni studenti koji su ispunjavali Zakonom (primanja po članu obitelji ne veća od 1.995,60 kuna mjesečno) i Pravilnikom (da nisu ponavljali godinu) propisane uvjete, odnosno nisu dodijeljene ukoliko nije dostavljena valjana potrebna dokumentacija od porezne uprave (IP ili PK1 kartice, te potvrde o nezaposlenosti nisu valjane potvrde).

U kategoriji F - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija s prebivalištem u Gradu Vukovaru koji su se obvezali da će nakon završetka studija raditi na području Grada Vukovara, najmanje dvostruko više vremena od vremena za koje su primali stipendiju odobreno je 129 od 158 podnesenih prijava.

U kategoriji G - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija koji su do punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili u udomiteljske obitelji, a koji su dokazali svoj status odgovarajućim potvrdama odobreno je 14 od ukupno 15 podnesenih prijava.

Svim studentima koji su se natjecali u kategoriji I - redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija s invaliditetom, odobrene su stipendije pod uvjetom da su podnijeli dokaz o invalidnosti koji je izdala ovlaštena komisija, odnosno Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Od ukupno 84 pristigle prijave odobreno je 75, jedan student dobio je stipendiju u nekoj od ostalih kategorija, jedan student se aplicirao dvaput za dodjelu državne stipendije I kategorije, pet studenata nije dostavilo dokaz o invalidnosti koji izdaje HZMO, a dva zahtjeva podnijeta su nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Sukladno Pravilniku o dodjeljivanju državnih stipendija redovitim studentima dodiplomskih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija ("Narodne novine", broj 151/02) u natječaju nisu razmatrani:

  • postojeći korisnici državnih stipendija;
  • studenti koji su ponavljali jednu ili više godina studija;
  • izvanredni studenti;
  • studenti prve godine stariji od 22 godine;
  • studenti druge godine stariji od 24 godine;
  • studenti treće i četvrte godine stariji od 28 godine;
  • prijave koje su pristigle nakon isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Cjelokupni rezultati mogu se pogledati na www.mzos.hr.

Moguće opravdane žalbe na rezultate Natječaja za dodjeljivanje 2500 državnih stipendija redovitim studentima sveučilišnih i stručnih studija i naknada dijela troškova školarine studentima poslijediplomskih studija za 2007. godinu, možete slati isključivo pisanim putem na adresu:

Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa,
Trg hrvatskih velikana 6,
10000 Zagreb
s naznakom Žalba na Natječaj za dodjelu državnih stipendija.

Rok je do 4. travnja 2007. godine.


Pogledajte tekst natječaja ovog programa stipendiranja

Institut za razvoj obrazovanja
Prilaz Gjure Deželića 30/2
Tel: +385 1 4817 195
URL: https://iro.hr/
E-mail: iro@iro.hr

Stipendije koje dodjeljuje ova institucija:
Stipendije Vlade Helenske Republike u sklopu bilateralne suradnje s RH za akademsku godinu 2016./2017.
Stipendije MZOS-a, AMPEU-a i Vlade SAD-a: program Fulbright za akademsku godinu 2017./2018.
Natječaj za dodjelu stipendija za preddiplomsko/diplomsko i studijsko usavršavanje u Republici Makedoniji u akademskoj godini 2016./2017.
Raspisan natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata
Natječaj za dodjelu stipendija za preddiplomsko/diplomsko i studijsko usavršavanje u Republici Makedoniji u akademskoj godini 2016./2017
Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike
Stipendije zaklade 'British Scholarship Trust' za znanstveno istraživanje na britanskim sveučilištima
French Government grants from the French Embassy in Croatia - Internships
French Government grants from the French Embassy in Croatia - Internships
French Government grants from the French Embassy in Croatia - Master and PhD
Stipendije za semestralni studijski boravak u Crnoj Gori
Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Francuske Republike
Natječaj za dodjelu stipendija Vlade Republike Turske
Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-kineskih znanstveno-istraživačkih projekata za razdoblje 2013.-2015.
Natječaj za znanstveno-tehničku suradnju Hrvatska - Austrija 2014. -2015.
Stipendije Vlade Crne Gore
Stipendije Vlade Francuske Republike
Stipendije za usavršavanje u Sloveniji
Stipendije Vlade Talijanske Republike
Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke
Natječaj za sufinanciranje hrvatsko-francuskih znanstvenoistraživačkih projekata u okviru programa 'Cogito' Partnerstvo Hubert Curien za 2013. – 2014.
Stipendije Vlade Malezije za poslijediplomski i postdoktorski studij
Stipendije Vlade Helenske Republike
Natječaj za preddiplomski studij na Moskovskom državanom institutu međunarodnih odnosa Ruske Federacije
Stipendije Vlade Crne Gore
Stipendije za ljetne tečajeve poljskog jezika i poljske kulture
Stipendije za preddiplomsko/diplomsko i studijsko/znanstvenoistraživačko usavršavanje u Poljskoj
Stipendije MZOŠ-a i Međunarodne škole za poučavanje holokausta Yad Vashem
Stipendije za istraživanja Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada
Stipendije za studij u Slovačkoj Republici
Stipendije za ljetne seminare bugarskog jezika, književnosti i kulture
Stipendije Vlade Flandrije
Stipendije za ljetne škole u Latviji
Stipendija za (pred)diplomsko i studijsko usavršavanje u Republici Makedoniji
4 jednosemestralne stipendije za Sveučilište u Oslu
Stipendija za stažiranje na Sveučilištu u Varšavi i šire
Stipendije Vlade Narodne Republike Kine
Natječaj za stipendije Vlade Republike Turske
Natječaj za dodjelu stipendija u Republici Sloveniji
Stipendije Vlade Francuske Republike
Stipendije Vlade Republike Mađarske
Stipendije zaklade 'British Scholarship Trust'
Natječaj za stipendije Švicarske Konfederacije
Natječaj za pravo korištenja besplatnog smještaja u Hrvatskom povijesnom institutu u Beču
Natječaj za stipendije Švicarske konfederacije
Stipendija Hellenic Aid Office Ministarstva vanjskih poslova Grčke u akademskoj godini 2010./2011.
Stipendije za sudjelovanje na ljetnim seminarima bugarskog jezika, književnosti i kulture za strane bugariste i slaviste
Stipendije Fondacije za državne stipendije Helenske Republike za tečajeve i seminare modernog grčkog jezika i kulture
Stipendije Fondacije za državne stipendije Helenske Republike za poslijediplomski/postdoktorski studij u Grčkoj
Stipendije Vlade Flandrije za akademsku godinu 2010.-2011.
Stipendija za preddiplomski studij na MGIMO u akademskoj 2010./11. godini
Stipendije Vlade Crne Gore za akademsku godinu 2010./2011.
Natječaj za stipendiju Sveučilišta u Varšavi za akademsku godinu 2010./2011.
Stipendija Jozef Dietl (Poljska)
Natječaj za sufinanciranje znanstvenoistraživačkih projekata u okviru hrvatsko-crnogorske suradnje
Stipendije Zaklade kraljice Jadvige (Poljska)
Natječaj za dodjelu stipendija u Republici Sloveniji
Stipendije za istraživanja Sveučilišta Alberta u Edmontonu, Kanada
Natječaj za stipendije u Republici Makedoniji 2010./2011.
Natječaj za dodjelu stipendija Ruske Federacije
Stipendije MZOŠ-a i Međunarodne škole za poučavanje holokausta Yad Vashem
Stipendija Vlade Republike Koreje 2010./2011.
Stipendije Vlade Narodne Republike Kine
Natječaj za stipendije Vlade Republike Turske
Stipendije Vlade Talijanske Republike
Stipendije Vlade Republike Mađarske
Stipendije za usavršavanje u Sloveniji
Stipendije Vlade Helenske Republike
Stipendije Zaklade ''British Scholarship Trust''
Sveučilišne stipendije za istraživačke boravke u Švicarskoj
Natječaj za stipendiju Sveučilišta Paris IV
Stipendije za stručno usavršavanje talijanskog jezika na Sveučilištu u Perugi
Natječaj za dodjelu stipendija u Republici Koreji
Natječaj za stipendije Vlade Republike Turske
Stipendije Fondacije za državne stipendije Helenske Republike za tečajeve i seminare modernog grčkog jezika i kulture
Stipendije Fondacije za državne stipendije Helenske Republike za poslijediplomski/postdoktorski studij u Grčkoj
Stipendija za preddiplomski studij na MGIMO
Natječaj za stipendiju Sveučilišta u Varšavi
Natječaj za stipendije Sveučilišta u Padovi
Natječaj za dodjelu stipendija Ruske Federacije
Natječaj za znanstveno-tehničku suradnju Hrvatska - Austrija
Stipendije na obrazovnoj instituciji King's Academy u Jordanu
Stipendije Vlade Francuske Republike
Natječaj za sufinanciranje hrvatsko - kineskih znanstvenoistraživačkih projekata
Stipendije za dodiplomsko i studijsko usavršavanje u Republici Makedoniji
Natječaj za stipendije u Republici Sloveniji
Stipendije Zaklade 'British Scholarship Trust'
Stipendije za studiranje u Republici Bugarskoj
Natječaj za dodjelu stipendija za dodiplomsko i poslijediplomsko usavršavanje u Republici Sloveniji
Natječaj za znanstveno-istraživačke projekte
Natječaj za stipendije Švicarske konfederacije
Natječaj za stipendije Vlade Republike Turske
Stipendije Vlade Talijanske Republike
Stipendije Vlade Narodne Republike Kine
Stipendije Vlade Helenske Republike
Stipendije Vlade Francuske Republike
Stipendije za studij u Bugarskoj
Natječaj za znanstvenoistraživačke projekte u Makedoniji
Stipendije Zaklade 'British Scholarship Trust'
Stipendije za usavršavanje u Sloveniji
Stipendije za usavršavanje u Sloveniji
Stipendije Sveučilišta Stanford
UNESCO / Keizo Obuchi istraživačke stipendije
Natječaj za stipendije Švicarske konfederacije
Stipendije za stručno usavršavanje talijanskog jezika na Sveučilištu u Perugi
Natječaj MZOŠ-a i Odjela za znanost i tehnologiju Vlade Republike Indije
Natječaj ministarstva vanjskih poslova Rumunjske
Tečajevi češkog jezika Zapadnočeškog Univerziteta u Plzenu za studente Srednje i Istočne Europe
Stipendije Slovačke Republike za potporu mobilnosti studenata, sveučilišnih profesora i istraživača
Stipendija za poslijediplomski studij u Grčkoj u sklopu programa Južnoeuropskih poslijediplomskih studija
Natječaj za stipendije Vlade Republike Turske
Natječaj za dodjelu stipendija Ruske Federacije
Stipendije Vlade Talijanske Republike
Stipendije Vlade Republike Mađarske
Stipendija za istraživački boravak u Japanu
Stipendije za Master II. stupnja Lighting Design na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Rimu 'La Sapienza'
Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke
Stipendije za dodiplomsko i studijsko usavršavanje u Republici Makedoniji
Stipendije Vlade Francuske Republike
Stipendije Vlade Helenske Republike
Natječaj Međunarodne istraživačke katedre Blaise Pascal
Stipendije Vlade Republike Island
Stipendije Vlade Narodne Republike Kine
Stipendija Zaklade 'British Scholarship Trust'
Stipendije za usavršavanje u Sloveniji
Natječaj za stipendije Švicarske konfederacije
Stipendije za učitelje njemačkog jezika u osnovnim školama
Stipendije Vlade Republike Slovačke
Stipendija za istraživački boravak u Japanu
Stipendije Vlade Talijanske Republike
Natječaj za razmjenu sudionika u projektima između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke
Stipendije Vlade Republike Irske
Stipendije za dodiplomsko i studijsko usavršavanje u Republici Makedoniji
Stipendije Vlade Republike Mađarske
Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP)
Natječaj za dodjelu dodiplomskih stipendija islandskog jezika
Stipendija Vlade Narodne Republike Kine
Stipendije za profesore srednjih škola koji poučavaju o holokaustu
Stipendije Vlade Helenske Republike
Natječaj za dodjelu stipendija Ruske Federacije
Stipendija za poslijediplomski studij u Indoneziji
Stipendije za usavršavanje u Sloveniji
Stipendija Zaklade 'British Scholarship Trust'
CEEPUS stipendije
Natječaj za stipendije Švicarske konfederacije
Stipendije Vlade Republike Mađarske

 

 

Posjeti www.ceu.hu