Homepage > Competitions > Državne stipendije u STEM područjima znanosti

Baza natječaja

Državne stipendije u STEM područjima znanosti

Deadline: contstantly open

Scholarship administrator: Institut za razvoj obrazovanja
Level: undergraduate, profesionalno usavrsavanje
Field of study: Natural Sciences, Engineering, Medicine and Health, Biotechnical Sciences

 

ROK ZA PRIJAVU: nema natječaja (automatiziran postupak prikupljanja podataka)
KONTAKT INSTITUCIJA: Ministarstvo znanosti i obrazovanja - nacionalni programi
RAZINA STUDIJA: preddiplomski studij – do 120 ECTS bodova  
PODRUČJE STUDIJA:    prirodne znanosti, biotehničke znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, studijski programi kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti i informatologije

Državne stipendije u STEM područjima znanosti

Za dodjelu stipendija u STEM područjima znanosti ne provodi se natječaj (automatiziran postupak prikupljanja podataka) te nema dostave dokumentacije od studenata, već Ministarstvo na temelju podataka prikupljenih od visokih učilišta i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja kreira rang-liste studenata koji ostvaruju pravo na stipendiju te ih kontaktira elektroničkom poštom unutar AAI@EduHr korisničkog identiteta u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti. Prve obavijesti šalju se studentima u drugoj polovici listopada.

Rang-liste za studente prve godine utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju broja bodova ostvarenih na ispitu državne mature iz matematike. Rang-liste za studente ostalih godina utvrđuju se na način da se broj bodova izračunava na temelju umnoška prosječnog broja ECTS bodova ostvarenog tijekom studija (koji može biti najviše 60 po godini studiranja) i prosjeka ocjena studenta u odnosu na prosjek ocjena studijskog programa (Formula: (prosječna ocjena studenta/prosječna ocjena studijskog programa) x prosječan broj ECTS bodova – zaokruženo na tri decimale).

Studentima s utvrđenim invaliditetom od 60% ili više, pri izradi rang-liste iz stavka 6. ovog članka stečeni broj ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini množi se s 2.

Dodjeljuje se ukupno 3 400 stipendija.

Stipednije mogu ostvariti studenti sljedećih područja: prirodne znanosti, biotehničke znanosti, tehničke znanosti, biomedicina i zdravstvo, studijski programi kojima se stječe akademski, odnosno stručni naziv prvostupnik informatike, poslovne informatike, informacijskih znanosti i informatologije

Informativni video o stipendijama možete pronaći ovdje.

Državne STEM stipendije

Tel. 01/4569-037, 01/4594-406
e-mail:
stem-stipendije@mzo.hr
https://stem.mzo.hr/
https://www.facebook.com/mzostemstipendije/

 

 

 

 

Visit www.ceu.hu