Početna stranica > Proces prijave > Prijavni dokumenti > Obrazovni dokumenti

Obrazovni dokumenti

Obrazovni dokumenti

U obrazovne dokumente spadaju prijepisi ocjena (eng. transcripts) i potvrde o završenim stupnjevima školovanja (diplome, certifikati itd.), koji se u većini slučajeva moraju dostaviti zajedno s ostalim dokumentima.

Prijepis ocjena i potvrdu o završenom stupnju školovanja izdaje matični fakultet/srednja škola.

Ukoliko obrazovni dokumenti nisu izdani na jeziku programa ponuđenog natječajem, oni se moraju prevesti i ovjeriti. Prijevod i ovjera vrše se kod sudskog tumača.

Ukoliko su Vam potrebni originali obrazovnih dokumenata, a ne možete ih predati jer je nužno da ih zadržite u svojem trajnom vlasništvu (npr. originali diploma), potrebno je kopije originala obrazovnih dokumenata ovjeriti kod javnog bilježnika. Kopija obrazovnog dokumenta ovjerena kod javnog bilježnika tretira se kao original. Ako za to postoji potreba, možete kopiju ovjerenu kod javnog bilježnika dati na prijevod na neki od stranih jezika kod sudskog tumača.

 

 

Posjeti www.ceu.hu